0:00
0:00

(ای پیامبر) هنگامی‌که یاری الله و پیروزی فرا رسد.
و مردم را ببینی که گروه گروه در دین الله داخل می‌شوند.
پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، همانا او بسیار توبه‌پذیر است.
السورة التالية
Icon