0:00
0:00

Khi sự giúp đỡ của Allah đến (với Ngươi Muhammad) và sự thắng lợi (khi chinh phục Makkah),
Và Ngươi thấy nhân loại gia nhập tôn giáo của Allah (Islam) từng đoàn;
Bởi thế, hãy tán dương lời ca tụng Thượng Đế (Allah) của Ngươi và cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ.
السورة التالية
Icon