0:00
0:00


تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ

Periscano le mani di Abû Lahab, e perisca anche lui.

مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ

Le sue ricchezze e i suoi figli non gli gioveranno.

سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ

Sarà bruciato nel Fuoco ardente,

وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ

assieme a sua moglie, la portatrice di legna,

فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ

che avrà al collo una corda di fibre di palma.

السورة التالية
Icon