0:00
0:00

بریده باد هر دو دست اَبولَهَب و هلاک باد خودش!
مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود، او را بی‏نیاز نساخت [و برایش سودی نبخشید].
به زودی به آتش شعله‌ور درخواهد آمد؛
و همسرش [اُمّ‌جمیل، آن] هیزم‌کش [نیز وارد آتش می‌شود].
[در حالی که] طنابی از لیفِ خرما بر گردنش است.
السورة التالية
Icon