0:00
0:00

بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد!
مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده بود به او سودی نبخشید.
بزودی به آتش شعله‌ور در خواهد آمد.
و (نیز) همسرش (ام جمیل، آن) هیزم‌کش (وارد آتش می‌شود).
در گردنش طنابی از لیف خرماست.
السورة التالية
Icon