0:00
0:00

१) अबू लहबका दुवैहात भाँचिए र त्यो स्वयम् पनि नष्ट भइहाल्यो ।
२) नत उसको सम्पत्ति उसको काम आयो र न उसको कमाई ।
३) ऊ शीघ्र नै प्रज्वलित आगोमा पर्नेछ ।
४) र उसकी स्त्री पनि जानेछे जुन दाउरा बोक्नेवाली छे ।
५) उसको घाँटीमा खजूरबाट बनाइएको डोरी हुनेछ ।
السورة التالية
Icon