0:00
0:00

دو دست عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، اَبولَهَب بن عبدالمطلب به‌سبب تباهی عملش نابود باد؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم را آزار می‌داد، و تلاشش تباه شد.
مال و فرزندش او را از چه چیزی بی‌نیاز ساخت؟ نه عذابی از او دفع کردند، و نه رحمتی برایش کسب کردند.
در روز قیامت در آتشی شعله‌ور که حرارت بی‌رحمانه‌ای دارد وارد خواهد شد.
و همسرش اُمّ جمیل که با ریختن خار در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم، به او آزار می‌رساند نیز وارد آن خواهد شد.
درحالی‌که ریسمانی مستحکم و بافته‌شده در گردنش است که او را به‌سوی آتش می‌کشاند.
السورة التالية
Icon