0:00
0:00

Славить Аллага те, що в небесах, і те, що на землі, а Він — Всемогутній, Мудрий
Він — Той, Хто вивів невіруючих людей Писання із домівок їхніх під час першого вигнання. Ви й не думали, що вони підуть, а вони думали, що фортеці їхні захистять їх від Аллага. Та Аллаг скарав їх з іншого боку, з якого вони й не чекали. Він сповнив страхом їхні серця. Тож вони руйнували власні будинки своїми руками та руками віруючих. Нехай же це буде повчанням вам, тим, хто має очі
Якби не приписав їм Аллаг вигнання, то скарав би їх у земному житті. А в наступному житті на них чекає вогняна кара
Це — за те, що вони повстали проти Аллага та Посланця Його. До того, хто постає проти Аллага, Він суворий у покаранні
Те, що ви зрізали пальми або ж залишили їх і далі стояти на корінні їхньому — лише з дозволу Аллага та задля ганьби нечестивцям
І ви не скакали на конях чи верблюдах до тієї здобичі, яку дарував Аллаг Посланцю Своєму, але ж це Аллаг дає владу посланцям Своїм над тими, над ким побажає Він. Аллаг спроможний на кожну річ
Те, що Аллаг дарував Своєму Посланцю від жителів селищ, належить Аллагу, Посланцю та родичам його, сиротам, бідним і подорожнім; і щоб не дісталося воно багатіям з-посеред вас!Тож візьміть те, що дав вам Посланець, та не чіпайте того, що він заборонив вам. Воістину, Аллаг — суворий у покаранні.
____________________
«Його Посланцю та його родичам»: мова йде про рід Гашім і Абд аль-Мутталіб.
[Майно належить також] убогим переселенцям, які були вигнані з домівок своїх і втратили своє майно, прагнучи до милості Аллага та задоволення Його, заради допомоги Аллагу та Посланцю Його. Вони і є праведниками
Ті, які жили [в Медині] раніше та увірували раніше, люблять тих, хто переселився до них. У їхніх серцях немає заздрості до того, що отримали ті. Вони визнають їхню перевагу, хоча й самі перебувають у скруті. Хто здолав свою скупість, той досягнув успіху
Ті, що прийдуть після них, скажуть : «Господи наш! Прости нас та братів наших, які увірували раніше за нас! І не дай серцям нашим сповнитися ненавистю до тих, хто увірував [раніше]! Господи наш! Ти — Смиренний, Милосердний!
Чи не бачив ти лицемірів, які кажуть своїм невіруючим братам серед людей Писання: «Якщо виженуть вас, то ми неодмінно підемо разом із вами, і ми не підкоримося наказу воювати проти вас. А якщо хтось буде боротися проти вас, то ми допоможемо вам». Та Аллаг свідчить, що вони брешуть
Якщо ті й будуть вигнані, то вони не підуть разом із ними, а якщо проти них почнеться боротьба, то вони також не допоможуть їм, відвернувшись назад. Не допоможе їм ніхто
Справді, в своїх серцях вони мають сильніший страх перед вами, ніж страх перед Аллагом, бо ж вони — люди, які не розуміють
Усі разом вони не розпочнуть боротьбу проти вас, хіба як в укріпленнях або за стінами їхніми. Та й бойовий запал їхній є сильним лише поміж ними самими. Ти вважаєш, що вони єдині, але ж серця їхні роз’єднані. Це так, бо вони — люди нерозумні
Схожі вони на тих, які жили незадовго перед ними. Ті ж відчули наслідки діянь своїх та на них чекає болісна кара
Схожі вони на шайтана, коли мовив він до людини: «Не віруй!» Коли ж та стала невіруючою, він сказав: «А я відрікаюся від тебе, бо ж я боюся Аллага, Господа світів!
Кінець і тих, й інших — пекло, де вони будуть вічно. Така винагорода нечестивцям
О ви, які увірували! Бійтеся Аллага, та нехай поміркує кожен про те, що приготував він собі на завтра. Бійтесь Аллага, бо Аллаг знає про те, що ви чините
Не будьте ж такими як ті, хто забув Аллага. Він змусив їх забути самих себе! Вони і є нечестивцями
Не рівні мешканці пекла та мешканці раю, бо ж саме мешканці раю матимуть успіх
Якби Ми зіслали цей Коран горі, то ти побачив би її покірно розколотою від страху перед Аллагом. Це — притчі, які Ми наводимо людям, можливо, поміркують вони
Він — Аллаг, окрім Нього немає бога! Він знає потаємне та відкрите, і Він — Милостивий, Милосердний
Він — Аллаг, окрім Нього немає бога! Цар, Пресвятий, Мирний, Вірний, Охоронець, Великий, Сильний, Звеличений! Пречистий Аллаг від тих, кому поклоняються нарівні з Ним
Він — Аллаг, Творець, Створювач, Наділяючий образом! Йому належать прекрасні імена, славить Його те, що на небесах і на землі, а Він — Великий, Мудрий
السورة التالية
Icon