0:00
0:00

[78. 1] พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร
[78. 2] (ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ
[78. 3] ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่
[78. 4] เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้
[78. 5] แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้
[78. 6] เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ
[78. 7] และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ
[78. 8] และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน
[78. 9] และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน
[78. 10] และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย
[78. 11] และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ
[78. 12] และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)
[78. 13] และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งมีแสงสว่างจ้า
[78. 14] และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน
[78. 15] เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผัก
[78. 16] และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น
[78. 17] แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้
[78. 18] วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ
[78. 19] และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน
[78. 20] และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วก็กลายเป็นภาพลวง
[78. 21] แท้จริงนรกญะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่อง
[78. 22] เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด
[78. 23] พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน
[78. 24] พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น
[78. 25] นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น
[78. 26] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร
[78. 27] เพราะพวกเขามิได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน
[78. 28] และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอย่างสิ้นเชิง
[78. 29] และทุก ๆ สิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก
[78. 30] ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (การลงโทษ) เถิด เราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น
[78. 31] แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ
[78. 32] เรือกสวนหลากหลายและองุ่น
[78. 33] และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน
[78. 34] และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม
[78. 35] ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จ
[78. 36] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้า เป็นการประทานให้อย่างพอเพียง
[78. 37] พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง คือพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆ ต่อพระองค์
[78. 38] วันซึ่งญิบรีลและมลาอิกะฮฺจะยืนเป็นแถวเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตให้แก่เขา และเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น
[78. 39] นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้น ผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด
[78. 40] แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี
السورة التالية
Icon