0:00
0:00

Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına ) yemin ederim.
Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin?
(O, karanlığı) delen yıldızdır.
Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.
İnsan neden yaratıldığına bir baksın!
Atılan bir sudan yaratıldı.
(O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.
İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.
Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde
insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.
Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe,
(nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki
Kur’an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
O, asla bir şaka değildir.
Onlar bir tuzak kurarlar,
ben de bir tuzak kurarım.
Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).
السورة التالية
Icon