0:00
0:00

Tako mi neba i Danice!
A znaš li ti šta je Danica?
Zvijezda blistava!
Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
Stvoren je od tekućine koja se izbaci,
koja između kičme i grudi izlazi,
i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
I tako mi neba puna kiše
i Zemlje koja se otvara da rastinje nikne,
Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
lakrdija nikakva on nije!
Oni se služe spletkama,
a Ja ih uništavam –
zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.
السورة التالية
Icon