ترجمة سورة الفاتحة

Hasan Efendi Nahi - Albanian translation
ترجمة معاني سورة الفاتحة باللغة الألبانية من كتاب Hasan Efendi Nahi - Albanian translation .


Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë

Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

Sunduesit të ditës së gjukimit.

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!

Udhëzona në rrugë të drejtë.

Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd), as në rrugën e atyre që janë të humbur!
Icon