تفسير سورة الجن | الترجمة البوسنية - كوركت

ترجمة معاني سورة الجن باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - كوركت .
من تأليف: بسيم كركوت .

Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,
koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,
a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;
jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;
i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,
a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'"
A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.
Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."
Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."
Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –
samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,
osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.
Icon