ترجمة سورة الإنسان

Albanian - Albanian translation
ترجمة معاني سورة الإنسان باللغة الألبانية من كتاب Albanian - Albanian translation .


Vërtetë ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonnte fare si një diçka i përmendur.

Ne e krijuam prej një uji të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë.

Ne e udhëzuam atë në rrugën të drejtë, e ai do të jetë: mirënjohës ose përbuzës.

Ne për jobesimtërët kemi përgatitur zinxhirë, pranga e zjarr.

S’ka dyshim se të devotshmit do të pijnë nga gota që përziejra brenda saj është nga kafuri (aromatik).

Është një burim prej të cilit pijnë robërit e All-llahut dhe e bartin atë ku të duan.

Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha.

Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varvfërve, jetimmëve dhe të zënëve robër.

Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim.

Ne i frikësohemi (dënimit) Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është sshumë vështirë.

Po All-llahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh.

Dhe për shkak se ata duran, i shpërbleu me Xhennet dhe me petka mëndafshi.

Aty janë të mbështetur në koltukë dh aty nk shohin as diell (vapë) e as të ftohtë.

Hijet e tyre (të pemëve) janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qaur shumë afër.

Dhe atyre u bëhet shërbim me enë dhe me gota të tejdukshme.

Të tejdukshme nga argjenti që ata (shërbëtorët) i përcaktuan të jenë sa duhet (të mëdha o të vogla).

Dhe u jepet të pijnë aty gota të verës të përzier zenxhebilë (bimë aromatike).

(nga) burimi aty që queht selsebil (i lehtë në të pimë).

Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që përherë janë të tillë sa që kur t’i kundrosh të duken si margairtarë të dërdhur.

Dhe kur të shikosh sty, sheh begati të mëdha e zotërim (pronë, pauri) të madh.

Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër (atllas) dhe të mëndafshit të trashë (brokat); janë të stoliur me bylyzykë të argjentë dhe Zoti i tyre ujep të pijnë pije të pastër.

Ky është shpërblimi juaji, sepse angazhimi juaji ka qenë i pranishëm.

Ne të shpallëm ty Kur’anin në intervale (pjesë-pjesë).

Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatarë, as jobesimtarë.

Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje.

Dhe falu për hirë të Tij në një kohë të natës, mandej adhuroje Atë edhe natën më gjatë.

Vërtet, ata (idhujtarët) e duan shumë këtë jetë dhe e zënë asgjë ditën e rëndë që i pret.

Ne i krijuam ata dhe Ne e përsosëm krijimin e tyre, e sikur të duam, Ne i zhdukim ata e sjellim të tjerë më të mirë se ata.

Vërtet, këto janë një këshillë, e kush do e merr rrugën që e çon te Zoti i tij.

Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë.

Ai atë që do, e shtie në mëshirën e Vet, kurse për zullumqarët ka përgatitur dënim të dhembshëm.
Icon