ترجمة سورة الغاشية

الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة الغاشية باللغة الفارسية من كتاب الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

- ای رسول- آیا خبر قیامت که هول و هراسش مردم را کاملاً فرا می‌گیرد به تو رسیده است؟!
مردم در روز قیامت یا از بدبختان هستند یا از خوشبختان؛ و چهره‌های بدبختان خوار و افتاده است.
با غل و زنجیرهایی که بسته شده و کشیده می‌شوند خسته و رنجور هستند.
این چهره‌ها در آتشی سوزان که حرارت بی‌رحمانه‌ای دارد وارد می‌شوند.
از چشمه‌هایی با آبی بسیار داغ نوشانده می‌شوند.
طعامی ندارند که از آن تغذیه کنند جز پلیدترین و بدبوترین طعام از گیاهی به نام شِبرِق که وقتی خشک گردد مسموم می‌شود.
که خورنده‌اش نه فربه می‌شود، و نه گرسنگی‌اش برطرف می‌گردد.
و چهره‌های خوشبخت در آن روز به خاطر نعمت‌هایی که با آن روبرو می‌شوند در نعمت و شادمانی و سرور هستند.
از اعمال صالحی که در دنیا انجام داده‌اند راضی هستند؛ زیرا پاداش عمل‌شان را دوبرابر ذخیره‌شده یافته‌اند.
در بهشتی که دارای مکان و جایگاهی مرتفع است.
در بهشت سخن باطل و لغوی نمی‌شنوند؛ چه رسد به شنیدن سخنی حرام.
در این بهشت چشمه‌هایی جاری است که هرگونه بخواهند آنها را جاری می‌کنند، و به مصرف می‌رسانند.
تخت‌هایی بلند در آن است.
و قَدَح‌هایی قرارداده شده و آماده شده برای نوشیدن.
و بالش‌هایی که منظم در پهلوی یکدیگر چیده شده‌اند در آن قرار دارد.
و فرشی سراسر گسترده‌شده در آن است.
پس آیا از روی تأمل به شتر نمی‌نگرند که الله چگونه آن را آفرید، و رام بنی‌آدم کرد؟!
و به آسمان نمی‌نگرند که چگونه آن را بالا برد تا سقفی محفوظ بالای سرشان شد، و بر آنها سقوط نمی‌کند؟!
و به کوه‌ها نمی‌نگرند که چگونه آنها را نصب و زمین را با آن ثابت کرد تا مردم را نلرزاند؟!
و به زمین نمی‌نگرند که چگونه آن را گستراند، و برای اقامت مردم مهیا کرد؟!
پس -ای رسول- اینها را اندرز بده، و از عذاب الله بترسان؛ زیرا تو فقط تذکردهنده هستی، و جز یادآوری آنها از تو خواسته نمی‌شود، اما توفیق آنها به ایمان فقط به دست الله است.
تو بر آنها مسلط نیستی تا آنها را بر ایمان مجبور کنی.
مگر کسی از آنها که از ایمان روی بگرداند، و به الله و رسولش کفر ورزد.
که الله در روز قیامت او را با عذاب بزرگتر عذاب می‌کند یعنی او را وارد جهنم می‌کند که برای همیشه در آن می‌ماند.
به‌راستی‌که بازگشت آنها پس از مرگشان فقط به‌سوی ما است.
سپس به‌راستی‌که حسابرسی آنها بر اعمال‌شان فقط برعهدۀ ما است، نه تو و نه هیچ‌کس دیگری چنین اختیاری ندارد.
Icon