ترجمة سورة الحجرات

الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة
ترجمة معاني سورة الحجرات باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة .

O vi koji vjerujete, ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah je, zaista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna.
O vi koji vjerujete, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne osjetite.
One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika.
Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna.
A da su se oni strpjeli dok im ti sam izađeš, bilo bi im bolje. – A Allah prašta i samilostan je.
O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekom zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete.
I znajte da je među vama Allahov Poslanik – kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali – ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima ga vašim lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravom putu…
dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar je.
Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. A ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. – Allah zaista pravedne voli.
Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala.
O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! Kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.
O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka su sumnjičenja, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago jesti meso umrloga brata svog – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha. Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.
O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.
Neki beduini govore: “Mi vjerujemo!” Reci: “Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Mi se pokoravamo!’ – jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i Njegovog Poslanika budete slušali, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša.” – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.
Pravi su vjernici samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!
Reci: "Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svom, kad Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna.”
Oni ti predbacuju što su primili islam. Reci: “Ne predbacujte mi što ste islam primili. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite."
Allah, sigurno, zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.”
Icon