ترجمة سورة النّاس

Farsi - Persian translation
ترجمة معاني سورة النّاس باللغة الفارسية من كتاب Farsi - Persian translation .

ناس


(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار مردم پناه می برم,

فرمانروای مردم,

(إله و) معبود مردم,

از شر (شیطان) وسوسه گر باز پس رونده (به هنگام ذکر خدا).

همو که در دلهای مردم وسوسه می کند.

از جنیان (باشد) و (یا از) آدمیان».
Icon