ترجمة سورة النّاس

Albanian - Albanian translation
ترجمة معاني سورة النّاس باللغة الألبانية من كتاب Albanian - Albanian translation .


Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!

Sunduesin e njerëzve,

Të adhuruarin e njerëzve,

Prej të keqes së cytësit që fshihet.

I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,

Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.
Icon