ترجمة سورة التحريم

Romanian - Romanian translation
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الرومانية من كتاب Romanian - Romanian translation .


Dumnezeu vă cere să vă dezlegaţi de jurămintele voastre. Dumnezeu este Stăpânul vostru. El este Ştiutorul, Înţeleptul.

Când Profetul a încredinţat o taină uneia dintre soţii, iar aceasta a dezvăluit-o altei soţii, Dumnezeu îi dădu de ştire Profetului. El îi dezvăluise numai o parte şi păstrase o parte ascunsă Atunci când o preveni de ceea ce a făcut, ea spuse:”Cine ţi-a dat de ştire?” El răspunse: “Mi-a dat de ştire Ştiutorul, Cunoscătorul”

Dacă voi două vă căiţi înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că inimile voastre se supun. Dacă veţi unelti însă împreună împotriva profetului, atunci să ştiţi că Dumnezeu este Stăpânul Său şi drept ajutoare are pe Gabriel şi pe orice om drept dintre credincioşi şi chiar pe îngeri.

Dacă el vă alungă, Domnul său îi poate da în schimb alte soţii mai bune decât voi, supuse lui Dumnezeu, credincioase, pioase, pline de căinţă, slujitoare ale lui Dumnezeu, gata să plece în bejenie, fie dintre cele ce au mai fost măritate, fie fecioare.

O, voi cei ce credeţi! Păziţi-vă pe voi şi pe ai voştri de Focul care se hrăneşte cu oameni şi pietre! Îngeri uriaşi şi aprigi veghează asupra Focului, iar ei nu nesocotesc porunca lui Dumnezeu, ci fac întocmai ce li se porunceşte.

O, cei ce tăgăduiţi! Nu vă dezvinovăţiţi astăzi! Voi veţi fi răsplătiţi doar pentru ceea ce aţi făcut!

O, voi cei ce credeţi! Întoarceţi-vă către Dumnezeu căindu-vă sincer. S-ar putea ca Domnul vostru să vă şteargă vouă faptele rele şi să vă lase să intraţi în Grădinile pe sub care curg râuri în Ziua când Dumnezeu nu va acoperi de ruşine nici pe Profet şi nici pe cei care, dimpreună cu el, au crezut. Lumina lor va zori în faţa şi de-a dreapta lor. Ei vor spune: “O, Doamne, Dumnezeul nostru! Desăvârşeşte-ne nouă lumina Iată-ne nouă! Tu eşti Atotputernicul!”

O, Profetule! Luptă-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii! Fii aspru cu ei! Singurul lor adăpost va fi Gheena. Ce rea devenire!

Dumnezeu le-a dat ca pildă tăgăduitorilor pe femeia lui Noe şi pe femeia lui Lot. Amândouă traiau sub oblăduirea a doi oameni drepţi dintre robii Noştri. Ele i-au înşelat, însă nimic nu le-a slujit împotriva lui Dumnezeu. Li s-a spus: “Intraţi amândouă în Foc dimpreună cu cei care intră acolo!”

Dumnezeu a dat ca pildă credincioşilor pe femeia lui Faraon, când spuse: “Domnul meu! Zideşte-mi, la Tine, o casă în Rai! Mântuieşte-mă de Faraon şi de lucrarea sa! Mântuieşte-mă de poporul nedrept!”

Şi Maria, fiica lui Imran, care şi-a păzit fecioria! Noi am suflat din duhul Nostru asupra ei şi ea a mărturisit drept adevărate spusele şi Cărţile Domnului său. Ea a fost dintre cei devotaţi.

Binecuvântat fie Cel ce are în mâna Sa împărăţia, Cel ce asupra tuturor are putere,
Icon