ترجمة سورة التحريم

الترجمة الخميرية
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الخميرية من كتاب الترجمة الخميرية .
من تأليف: جمعية تطوير المجتمع الاسلامي الكمبودي .

ឱណាពី. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកហាមឃាត់ខ្លួនឯងនូវអ្វីដែល អល់ឡោះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក ខណៈដែលអ្នកចង់បានការពេញចិត្ដនៃ ភរិយាៗរបស់អ្នកនោះ? ហើយអល់ឡោះ មហាអភ័យទោស មហា អាណិតស្រឡាញ់។
ជាការពិតណាស់ អល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចចំពោះពួក អ្នកក្នុងការដោះស្រាយនៃពាក្យសម្បថរបស់ពួកអ្នក។ អល់ឡោះ គឺជាអ្នកគាំពារពួកអ្នក ហើយទ្រង់មហាដឹង មហាគតិបណ្ឌិត។
ហើយ(ចូរចងចាំ) នៅពេលដែលណាពីបានប្រាប់រឿង សម្ងាត់មួយដល់ភរិយារបស់គាត់(ហាហ្វសោះ) ហើយនៅពេល ដែលនាងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវនោះ(ដល់អាអ៊ីស្ហះ) ពេលនោះអល់ឡោះបានលាតត្រដាងរឿងនោះឱ្យណាពីដឹង។ គាត់ក៏បាន ប្រាប់(ហាហ្វសោះ)ឱ្យដឹងនូវរឿងមួយចំនួន និងលាក់មួយចំនួន។ ហើយនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់រឿងទាំងនោះដល់នាង នាង បានសួរថាៈ តើអ្នកណាប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នក។ គាត់ក៏បានឆ្លើយ ថាៈ គឺម្ចាស់ដែលមហាដឹងជ្រួតជ្រាបបានប្រាប់ខ្ញុំ។
ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ(អាអ៊ីស្ហះ និងហាហ្វសោះ)សារភាព ទោសកំហុសចំពោះអល់ឡោះ (ទ្រង់នឹងអភ័យទោសដល់អ្នកទាំង ពីរជាមិនខាន) ព្រោះជាការពិតណាស់ ដួងចិត្ដរបស់អ្នកទាំងពីរបាន ទោរទន់ទៅរកអ្វីដែលណាពីមិនចូលចិត្ដ។ តែប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ ជួយគ្នាប្រឆាំងនឹងគាត់(មូហាំម៉ាត់)វិញនោះ (គាត់នឹងមានអ្នក ជួយ)។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះជាអ្នកគាំពារគាត់ ហើយ ជីព្រីលនិងអ្នកដែលសាងអំពើល្អត្រឹមត្រូវនៃបណ្ដាអ្នកមានជំនឿ ព្រមទាំងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក៏ជាអ្នកជួយគាត់ក្រោយពីនោះដែរ។
ប្រសិនបើគាត់លែងលះពួកអ្នក សង្ឃឹមថាម្ចាស់របស់គាត់ នឹងផ្លាស់ប្ដូរឱ្យគាត់នូវភរិយាជាច្រើនផេ្សងទៀតដែលជាមូស្លីម ជា អ្នកមានជំនឿ ជាអ្នកប្រតិបត្ដិតាម ជាអ្នកសារភាពកំហុស ជាអ្នក គោរពសក្ការៈ ជាអ្នកកាន់អំណត់បួសដែលពួកនាងមួយចំនួនជាស្រី មេម៉ាយ និងមួយចំនួនទៀតជាស្រីក្រមុំល្អជាងពួកអ្នកទៅទៀត។
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ. ចូរពួកអ្នកថែរក្សាខ្លួនប្រាណ របស់ពួកអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកឱ្យផុតពីភ្លើងនរកដែល វត្ថុសម្រាប់ដុតវានោះ គឺមនុស្សនិងដុំថ្ម។ នៅពីលើវាមានម៉ាឡា-អ៊ីកាត់ដែលមានទឹកមុខម៉ឺងម៉ាត់ ពួកគេមិនជំទាស់នឹងអល់ឡោះ នូវអ្វីដែលទ្រង់បានបញ្ជាដល់ពួកគេឡើយ ហើយពួកគេធ្វើនូវអ្វី ដែលអល់ឡោះបញ្ជា។
ឱពួកដែលគ្មានជំនឿ. ពួកអ្នកមិនចាំបាច់់ដោះសាទេនៅថ្ងៃ នេះ។ ពិតប្រាកដណាស់ ពួកអ្នកត្រូវបានគេតបស្នងឱ្យនូវអ្វីដែលពួក អ្នកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្ដ។
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ. ចូរពួកអ្នកសារភាពទោស កំហុសចំពោះអល់ឡោះនូវការសារភាពមួយដ៏ស្មោះស(មិនវិលទៅ សាងបាបកម្មវិញជាដាច់ខាត)។ សង្ឃឹមថា ម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនឹង លុបបំបាត់នូវបាបកម្មទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នក ហើយទ្រង់់នឹងបញ្ចូល ពួកអ្នកទៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានទនេ្លជាច្រើនហូរពីក្រោមវា។ (ចូរ ចងចាំ)នៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះនឹងមិនធ្វើឱ្យណាពី និងបណ្ដាអ្នកដែល រួមជំនឿជាមួយគាត់អាម៉ាស់ឡើយ។ ពន្លឺរបស់ពួកគេភ្លឺចែងចាំង នៅខាងមុខ និងនៅខាងស្ដាំរបស់ពួកគេ ដោយពួកគេបួងសួងសុំថាៈ ឱម្ចាស់របស់ពួកយើង. សូមទ្រង់មេត្ដាបំពេញពន្លឺរបស់ពួកយើងឱ្យ នៅភ្លឺចែងចាំងសម្រាប់ពួកយើង និងអភ័យទោសឱ្យពួកយើងផង ពិតប្រាកដណាស់ ទ្រង់មានអានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់។
ឱណាពី(ម៉ូហាំម៉ាត់). ចូរអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកគ្មានជំនឿ និងពួកពុតត្បុត ហើយត្រូវធ្វើឱ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះពួកគេ។ ហើយទីកន្លែងរបស់ពួកគេគឺនរកជើហាន់ណាំដែលជាកន្លែងវិល ត្រឡប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។
អល់ឡោះបានលើកយកភរិយារបស់នួហ និងភរិយារបស់ លូតធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពួកដែលគ្មានជំនឿ។ នាងទាំងពីរបាន ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃខ្ញុំទាំងពីររបស់យើងក្នុងចំណោមខ្ញុំ របស់យើងដែលល្អត្រឹមត្រូវ។ តែនាងទាំងពីរបានក្បត់នឹងគេទាំងពីរ ហើយគេទាំងពីរមិនអាចជួយអ្វីដល់នាងទាំងពីរឱ្យរួចផុតពី(ទារុណ-កម្ម)អល់ឡោះឡើយ។ ហើយមានគេនិយាយថាៈ ចូរអ្នកទាំងពីរ (ភរិយា)ចូលទៅក្នុងនរកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលនៅក្នុងនោះចុះ។
ហើយអល់ឡោះក៏បានលើកយកភរិយារបស់ហ្វៀរអោន ធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿដែរ នៅពេល ដែលនាងបានបួងសួងសុំថាៈ ឱម្ចាស់របស់ខ្ញុំ. សូមទ្រង់មេត្ដាសង់ លំនៅដ្ឋានមួយឱ្យខ្ញុំនៅក្បែរទ្រង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ផង ហើយសូម ទ្រង់មេត្ដាសង្គ្រោះខ្ញុំឱ្យផុតពីហ្វៀរអោន និងទង្វើរបស់គេ ហើយ និងមេត្ដាសង្គ្រោះខ្ញុំឱ្យរួចផុតពីក្រុមដែលបំពានផង។
ហើយម៉ារយ៉ាំកូនស្រីរបស់អ៊ីមរ៉ន(អល់ឡោះក៏បានលើក យកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿដែរ) ដែលនាងបានថែរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់នាង ហើយយើងបាន(ប្រើ ឱ្យជីព្រីល)ផ្លុំវិញ្ញាណរបស់យើងចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់នាង។ ហើយ នាងបានជឿនូវពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយនៃម្ចាស់របស់នាង និងបណ្ដា គម្ពីររបស់ទ្រង់។ ហើយនាងគឺជាអ្នកដែលបានស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នក ដែលប្រតិបត្ដិតាមអល់ឡោះ។
Icon