ترجمة سورة التحريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة التحريم باللغة الفيتنامية من كتاب الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Này hỡi Thiên Sứ, sao Ngươi lại tự cấm bản thân Ngươi dùng những gì được Allah cho phép vì muốn làm vừa lòng các bà vợ của Ngươi, chỉ vì lòng ghen tuông của Mariyah? Và Allah sẽ tha thứ cho Ngươi và yêu thương Ngươi.
Quả thật Allah đã ban hành điều luật để xóa bỏ lời thề nguyện bằng cách thực hiện Kaffa-rah (đó là nuôi ăn mười người nghèo hoặc cung cấp quần áo cho họ, hoặc dùng tiền chuộc một người nô lệ, hoặc nhịn chay ba ngày). Và Allah là Đấng bảo hộ và giúp đỡ các ngươi, và Ngài biết rõ điều gì sẽ cải thiện các ngươi nên mới sắc lệnh cho các ngươi, bởi Ngài là Đấng Sáng suốt và khôn ngoan trong lời nói và hành động.
Và khi Nabi tâm sự thầm kín với vợ Người, Hafsah, việc Người sẽ không gần gũi bà Mariyah nữa thì Hafsah đã nói lại với ‘A-ishah. Allah đã tiết lộ cho Người biết và Người xác nhận một phần và im lặng một phần khác, rồi khi Người nói cho bà thì bà hỏi: “Ai đã cho Mình biết điều này?” Người nói: Allah, Đấng Toàn Năng và Am Tường đã cho Ta biết.
Bắc buộc hai ngươi (Hafsah và ‘A-ishah) phải quay về sám hối cùng với Allah về những gì mà hai ngươi đã sai phạm. Nếu làm được như vậy thì coi như tấm lòng của hai ngươi biết hạ mình sửa lỗi với Thiên Sứ của Allah, còn nếu hai ngươi vẫn con ngoan cố tiếp tay nhau chống lại Y thì Allah là Đấng bảo hộ và giúp đỡ Y và sau đó là Đại Thiên Thần Jibril, những người có đức tin ngoan đạo cùng với các thiên thần sẽ là những vị bảo hộ và giúp đỡ chống lại những ai làm tổn thương Y.
Nếu Y ly dị các ngươi thì e rằng Thượng Đế của Y, Đấng Vinh Quang sẽ đổi lại cho Y những người vợ khác tốt đẹp hơn, họ sẽ là những người phụ nữ tin tưởng Allah và Thiên Sứ của Ngài, họ luôn vâng lệnh Ngài, họ sẽ là những người ngoan đạo, họ sẽ nhịn chay, một số họ đã có một đời chồng và một số vẫn còn trinh nguyên, nhưng Y đã không ly dị các ngươi.
Này hỡi những người tin tưởng Allah và luôn chấp hành theo giáo luật của Ngài! Các ngươi hãy trông coi và gìn giữ bản thân các ngươi cũng như người thân của các ngươi luôn chấp hành theo chỉ đạo của Allah để có thể tránh khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục khủng khiếp, nơi mà lửa của nó được đốt lên bởi con người và đá, và Hỏa Ngục sẽ được các vị Thiên Thần lạnh lùng, nghiêm nghị canh gác. Các vị Thiên Thần này không bao giờ chống lại mệnh lệnh của Allah, họ tuyệt đối thi hành theo lệnh truyền của Ngài, tuyệt đối không dám trì trệ.
Những người không có đức tin vào Ngày Sau sẽ được bảo rằng: Các ngươi chớ hầu chạy tội trong ngày hôm nay, các ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng về những việc tội lỗi mà cá ngươi đã làm trên thế gian vì các ngươi đã phủ nhận Allah và sứ mạng của các Thiên Sứ của Ngài.
Này hỡi những người tin tưởng Allah và luôn chấp hành theo giáo luật của Ngài! Các ngươi hãy quay về sám hối với Allah về những tội lỗi và trái lệnh của các ngươi, mong rằng Ngài sẽ xóa tội lỗi của các ngươi và thu nhận các ngươi vào Thiên Đàng của Ngài, nơi có những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy. Vào Ngày mà sẽ Ngài không trừng phạt Nabi và những người có đức tin cùng với Người bằng Hỏa Ngục, ánh sáng của họ sẽ tỏa sáng phía đằng trước và ở phía bên phải của họ, họ sẽ thưa: Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hoàn thiện ánh sáng của bầy tôi để bầy tôi qua khỏi chiếc cầu Sirat mà đến được với Thiên Đàng, xin Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi bởi quả thật Ngài là Đấng có quyền năng trên mọi thứ.
Này hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy chiến đấu chống lại những kẻ phủ nhận đức tin một cách công khai, hãy giết chúng bằng lưỡi gươm, và hãy chiến đấu chống lại những kẻ phủ nhận đức tin một cách thầm kín, đó là những kẻ ngụy tạo đức tin, hãy thật nghiêm khắc với chúng đừng nương tay với chúng trong lúc Ngươi chiến đấu. Và quả thật, những kẻ đó, chúng chắc chắn sẽ bị đày vào trong Hỏa Ngục, một nơi tồi tệ nhất mà chúng phải quay về.
Allah đã trình bày một thí dụ của những người vô đức tin vào Allah và các Thiên Sứ của Ngài - mặc dù họ có mối quan hệ thân thiết với người có đức tin nhưng không giúp ích gì được họ - về hai người vợ của hai vị Nabi Nuh và Nabi Lut. Hai người phụ nữ này là hai người vợ của hai vị Nô Lệ đức hạnh của Ngài nhưng hai người đó vẫn là những người vô đức tin chống đối lại con đường của Allah, cả hai ra sức giúp đỡ dân chúng vô đức tin của mình, cho nên mối quan hệ của hai người họ với Nuh và Lut chẳng thể giúp ích được gì. Và họ được bảo: Hai ngươi hãy cút vào Hỏa Ngục cùng với những kẻ hư đốn, vô đức tin đi.
Và Allah đưa ra một thí dụ khác về những người có đức tin vào Allah và Thiên Sứ của Ngài, luôn sống và thi hành đúng theo sự Chỉ Đạo của Allah mặc dù phải sống cùng với những kẻ vô đức tin. Đó là thí dụ về người vợ của Fir’awn (Pharaon), bà ta là người phụ nữ đầy đức tin sống dưới quyền của một người vô đức tin và tàn bạo, bà ta vẫn giữ vững đức tin và luôn cầu nguyện Allah: Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy xây cho bề tôi một ngôi nhà nơi Thiên Đàng, xin Ngài giải thoát bề tôi khỏi quyền hành của Fir’awn và khỏi những hành vi tội lỗi của hắn, xin Ngài giải thoát bề tôi khỏi đám người lầm lạc và tội lỗi.
Và Allah đưa ra một hình ảnh thí dụ về Maryam, con gái của 'Imran, bà là người phụ nữ đã giữ gìn trinh tiết, không bao giờ phạm vào chuyện dâm loạn. Do đó, Allah đã sai Đại Thiên Thần Jibril thổi vào người của bà và cái thổi đó đã đến nơi dạ con của bà và thế là bà mang thai Nabi Ysa mà không cần đến người cha. Bà đã tin tưởng những lời mặc khải của Thượng Đế của bà, bà luôn thực hiện theo giáo luật mà Ngài đã sắc lệnh cho bà, và quả thật bà là một người phụ nữ ngoan đạo và đức hạnh.
Icon