ترجمة سورة الفرقان

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة الفرقان باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

Neizmjerno je Blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan da bi svjetovima bio upozoritelj,
Onaj Kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, Koji nema djeteta, Koji u vlasti nema ortaka i Koji je sve stvorio i kako treba uredio!
A oni su uzeli mimo Njega božanstva koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone ni da sebi kakvu korist pribave, i koja ne posjeduju ni smrt, ni život, a ni proživljenje.
Oni koji ne vjeruju rekoše: "Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu." Počiniše oni zulum i potvoru.
I govore: "To su izmišljotine naroda drevnih koje je on prepisao, pa mu se čitaju jutrom i večeri."
Reci: "Objavljuje ga Onaj Koji zna tajne nebesa i Zemlje; On je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.
I još govore: "Šta je ovom poslaniku, on hranu jede i po trgovima hoda; zašto mu nije poslan jedan melek da zajedno s njim bude upozoritelj,
ili da mu se spusti riznica, ili da ima bašču iz koje bi se hranio" I zulumćari još govore: "Vi samo opčinjena čovjeka slijedite!"
Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu da nađu.
Blagoslovljen je Onaj Koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: bašče kroz koje teku rijeke i dvorce.
Oni, čak, i Čas kijametski poriču, a Mi smo za one koji Čas kijametski poriču pripremili Vatru razbuktalu.
Kada ih ona vidi iz daljine, čut će kako gnjevna ključa i od bijesa huči,
a kad budu bačeni u nju tamo gdje je tijesno, ruku privezanih za vrat, propast će tamo prizivati.
"Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte propast mnogostruku!"
Reci: "Da li je bolje to ili vječni Džennet, koji je obećan bogobojaznima? On će im nagrada i prebivalište biti."
U njemu će sve što zažele imati, vječno će u tome biti; to je Gospodaru tvome obećanje obavezno.
A na Dan kada ih On sakupi, a i one koje su pored Allaha obožavali, te upita: "Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravog puta zalutali?"
oni će reći: "Uzvišen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili opomenu; oni su propast zaslužili!"
Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da patnju otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je zulum činio dat ćemo da patnju veliku iskusi.
Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugima iskušenje budete, da vidimo hoćete li biti strpljivi. A Gospodar tvoj vidi sve.
I govore oni koji se ne nadaju susretu s Nama: "Zašto nam se ne pošalju meleki, ili zašto Gospodara svoga ne vidimo O sebi su oni visoko mislili i veoma se osilili.
Onaj dan kad ugledaju meleke, neće biti tada radosnog navještaja prestupnicima. I govorit će meleki: "Vama je to potpuno uskraćeno."
I Mi ćemo pristupiti onome što počiniše i u prah i pepeo ih pretvoriti.
Stanovnici Dženneta će taj dan najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.
A na Dan kad se nebo rascijepi i iz njega se oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste,
taj dan će istinska vlast biti samo u Svemilosnog, a bit će to mučan dan za nevjernike.
Na Dan kad zulumćar prste svoje bude grizao govoreći: "Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!
Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!
On me od Opomene - Kur'ana odvratio nakon što mi je došao!" - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.
Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, zaista narod moj ovaj Kur'an izbjegava!"
Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku prestupnici neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao uputitelj i pomagač!
Oni koji ne vjeruju govore: "Zašto mu Kur'an nije odjednom cijeli objavljen A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga činimo razgovijetnim.
Oni ti neće nijedan prigovor uputiti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.
Oni koji će biti vučeni na svojim licima u Džehennem bit će u najgorem položaju i najdalje će zalutati.
Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,
pa rekli: "Otiđite vas dvojica narodu koji znakove Naše poriče", i poslije smo taj narod potpuno uništili.
A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih kao znak učinili, a zulumćarima smo patnju bolnu pripremili.
I Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih,
svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo ih poslije sasvim uništili.
A oni prolaze pored naselja na koje se sručila kobna kiša- zar ga ne vide? Naprotiv, oni ni proživljenje ne očekuju.
Kad te vide, rugaju ti se: "Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?!
Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo." A kad dožive patnju, saznat će ko je dalje s Pravog puta bio skrenuo!
Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti zaštitnik onome koji je za svoga boga svoje hirove uzeo?
Misliš li ti da većina njih čuje ili razumije?! Oni su kao stoka, čak su još dalje s Puta pravog skrenuli!
Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje. A zatim smo učinili da na nju Sunce ukazuje.
A poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.
On je Taj Koji vam je noć učinio pokrivkom, san počinkom, a dan da se svuda raziđete.
I On je Taj Koji šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo
da njome već mrtav predio oživimo i da, od stvorenja Naših, mnogu stoku i mnoge ljude napojimo.
I Mi je raspodjeljujemo među njima da bi se prisjetili ali većina ljudi odbija sve osim nevjerovanja i nezahvalnosti.
Da hoćemo, u svako naselje poslali bismo upozoritelja;
zato ne budi poslušan nevjernicima i njime - Kur'anom se protiv njih uveliko bori.
On je Taj Koji je dva mora ostavio jedno pored drugog - jedno je pitko i slatko, drugo slano i gorko, a između njih je pregradu i neprobojnu branu postavio,
On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je svemoćan.
Umjesto Allaha oni obožavaju one koji nisu u stanju neku im korist pribaviti niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov pomagač protiv njegovog Gospodara.
A tebe smo poslali samo kao radosnih vijesti navjestitelja i upozoritelja.
Reci: "Za ovo od vas ne tražim druge nagrade osim da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru."
Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih potpuno zna,
Onaj Koji je za šest Dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio. On je Svemilosni, i upitaj o Njemu onoga koji dobro zna.
A kad im se rekne: "Učinite sedždu Svemilosnom!", oni pitaju: "A ko je Svemilosni? Zar da činimo sedždu samo zato što nam ti naređuješ I to im još više odbojnost poveća.
Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu velike zvijezde stvorio i na njemu dao Svjetiljku i Mjesec koji sja.
On je Taj Koji je učinio da se noć i dan smjenjuju, što je prilika za onoga koji hoće da se prisjeti i pouku primi ili želi biti zahvalan.
A robovi Svemilosnog su oni koji po Zemlji smireno hodaju, a kada im se neznalice obrate, odgovaraju: "Mir vama!",
i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na sedždu padajući i stojeći,
i oni koji govore: "Gospodaru naš, skloni od nas patnju u Džehennemu jer je patnja u njemu, doista, neprestana.
On je ružno prebivalište i boravište",
i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;
i oni koji mimo Allaha drugog boga ne mole, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad se na to ima pravo, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu.
Patnja će mu na ahiretu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati,
osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine; Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.
A onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;
i oni koji ne prisustvuju laži, i koji, prolazeći pored besmislica, prolaze dostojanstveno;
i oni koji, kada budu opomenuti ajetima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi na njih ne ostanu;
i oni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u suprugama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!"
Oni će biti, za ono što su trpjeli, nastambom visokom nagrađeni i u njima će pozdravom dobrodošlice i selamom biti dočekivani.
U njima će vječno ostati, a kako je to divno prebivalište i boravište!
Reci: "Moj Gospodar ne mari za vas ako nema dove vaše. Ali, porekli ste i neminovno vas čeka patnja."
Icon