ترجمة سورة الفرقان

الترجمة الفيتنامية
ترجمة معاني سورة الفرقان باللغة الفيتنامية من كتاب الترجمة الفيتنامية .
من تأليف: حسن عبد الكريم .

Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và tội)(118) xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Y trở thành một vị Cảnh báo cho muôn loài (người và jinn).
____________________
(118) Tiêu chuẩn đó chính là Qur'an.
Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất; Ngài đã không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một đối tác nào trong việc an vị của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa tất cả mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó.
Nhưng ngoài Ngài, họ tôn thờ những thần linh không có khả năng tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chúng không làm hại cũng không làm lợi gì được cho chính mình và cũng không có khả năng làm cho chết và làm cho sống và cũng không thể phục sinh được (người chết).
Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều dối trá mà Y (Muhammad) đã bịa đặt và có một đám người khác đã giúp Y làm Nó (Qur'an). Nhưng quả thật chúng (mới là những kẻ) đã đưa ra lời sai quấy và điều giả dối.
Và chúng nói: "Toàn là chuyện cổ tích của người đời xưa mà Y đã cho viết lại và đã được đọc ra cho Y sáng và chiều."
Hãy bảo chúng: “Nó (Qur'an) do Đấng Hằng Biết điều bí mật trong các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung.
Và chúng nói: "Sứ Giả gì như thế này? Y ăn thức ăn và đi rong giữa chợ! Tại sao không có một Thiên Thần được cử xuống với Y để làm một vị cảnh cáo cùng với Y?"
“Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ăn (trái) của nó?” Và những kẻ làm điều sai quấy nói: “Các ông chỉ nghe theo một người bị mê hoặc.”
Thấy không! Chúng đã đưa ra một thí dụ so sánh cho Ngươi như thế. Bởi vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ không thể tìm thấy Chính Đạo.
Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ làm ra những thứ còn tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy và các biệt thự cho Ngươi.
Không! Chúng phủ nhận Giờ Tận Thế và TA đã chuẩn bị một Lửa ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Tận Thế.
Khi nó (Lửa) thấy chúng từ xa, chúng sẽ nghe nó gào thét gầm gừ;
Và khi bị xích và bị ném vào một xó chật hẹp của nó (hỏa ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đó;
Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho được chết nhiều lần.
Hãy bảo chúng: “Phải chăng (hỏa ngục) tốt hay thiên đàng Vĩnh Cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sợ Allah tốt hơn? thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuối cùng của họ.
Trong đó, họ sẽ được mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vĩnh viễn. Đó là một lời hứa mà Thượng Đế của Ngươi bắt buộc phải thi hành.
Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung chúng với những kẻ mà chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chăng các ngươi đã dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay tự chúng đi lạc?”
Chúng sẽ thưa: “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một điều không đúng đối với chúng tôi. Nhưng Ngài đã ban cho chúng và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đỗi chúng quên mất Lời cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy đồi.”
“Bây giờ chúng (thần linh) xác nhận các ngươi đã nói dối về những điều mà các ngươi đã từng nói; bởi thế các ngươi không thể gỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt lớn lao.
Và không một Sứ Giả nào trong số các Sứ Giả mà TA đã cử đến trước Ngươi (hỡi Muhammad!) lại không ăn thức ăn và không đi rong giữa chợ; và TA đã dùng một số người này để thử thách một số người kia hầu xem các ngươi có kiên nhẫn hay không? Và Thượng Đế (Allah) của Ngươi là Đấng Hằng Thấy (mọi việc).
Và những ai không mong gặp lại TA (ở đời sau) lên tiếng: "Tại sao không có những Thiên Thần được cử xuống cho bọn ta hoặc tại sao bọn ta không thấy Thượng Đế (Đấng Chủ Tể) cua bọn ta?" Chắc chắn, chúng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức.
Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên Thần, ngày đó những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên Thần) sẽ bảo (chúng): “Dang ra! Hãy dang ra xa!”(119)
____________________
(119) Vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào cả; vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt.
Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm cho nó thành tro bay tứ tán.
Những cư dân của thiên đàng vào Ngày đó sẽ có một nơi ngụ tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp.
Và vào một Ngày mà bầu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây và các Thiên Thần sẽ đườc cử xuống rầm rộ.
Quyền thống trị vào Ngày đó đúng là của Đấng Rất Mực Độ Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin.
Và vào Ngày mà tên làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu ngón tay vừa than thở: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường cùng với Sứ Giả (Muhammad thì đâu đến nỗi này!)"
“Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đó!"
“Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa Thông điệp Nhắc nhở (Qur'an) sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytan là một tên phản bội loài người (vào lúc nguy khốn).”
Và Sứ Giả (Muhammad) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật, người dân của bề tôi xao lãng Qur'an này!”
Và TA đã dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối mỗi vị Nabi. Nhưng Thượng Đế của Ngươi đủ làm một Vị Hướng Dẫn và một Vị Cứu Tinh (cho Ngươi).
Và những kẻ không có đức tin lên tiếng: "Tại sao trọn bộ Qur'an không được mặc khải cho Y một lần một?" (TA mặc khải Nó) đúng như thế là vì TA muốn dùng Nó để củng cố tấm lòng của Ngươi; và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn.(120)
____________________
(120) Qur’an đã được mặc khải cho Nabi Muhammad trong vòng 23 năm vào những trường hợp khác biệt tùy theo hoàn cảnh và tình huống khác nhau
Và không một thí dụ (so sánh) nào do chúng mang đến hỏi Ngươi mà TA lại không mang sự thật và lời giải thích tốt đẹp nhất đến cho Ngươi (để đối đáp với chúng).
Những ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào hỏa ngục thì sẽ rất bất hạnh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính Đạo.
Và quả thật, TA đã ban Kinh Sách cho Musa và đã chỉ định người em của Y, Harun, làm một phụ tá cho Y.
Rồi TA phán: “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận những Phép Lạ của TA.” Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ.
Và người dân của Nuh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ Giả nói dối, TA đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã dùng chúng làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại. Và TA đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn.
Và (người dân) của 'Ad và của Thamud và Dân cư của Rass(121) và nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phận tương tự).
____________________
(121) Có lẽ là một thị trấn tại Yamama của Ả-rập Xê Út.
Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những hình ảnh thí dụ và đã tiêu diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng).
Và chắc chắn, chúng (những người Quraish ngoại giáo) đã đi ngang qua một thị trấn(122) đã bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào thời của Lut). Thế, chúng đã không từng nhìn thấy nó hay sao? Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại).
____________________
(122) Thị trấn Sô-đôm ở Palestine. (Xem Kinh thánh Bible, Sáng thế ký)
Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): "Phải chăng đây là kẻ mà Allah cử đến làm Sứ Giả (cho bọn mình?)"
“Quả thật, chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì với các đấng ấy.” Rồi đây, chúng sề sớm biết, khi chúng đối diện với hình phạt, ai là kẻ đã lạc xa con đường (của Allah).
Ngươi có thấy kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần linh của y hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ là người thọ lãnh công việc cho y?
Phải chăng Ngươi đã nghĩ đa số bọn chúng nghe hoặc hiểu nó? Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa.
Há Ngươi đã không nhìn thấy việc Thượng Đế của Ngươi đã kéo dài cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó đứng yên tại chỗ. Và TA đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó.
Rồi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ dàng.
Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm phủ cho các ngươi và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như một sự phục sinh.
Và Ngài là Đấng đã phái những luồng gió làm người loan tin báo trước Hồng Ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và TA ban nước mưa tinh khiết từ trên trời xuống,
Mà TA dùng để làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để giải khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà TA đã tạo ra nhiều.
Và TA phân phối nó (nước mưa) giữa họ để may ra họ tưởng nhớ (Thiên lộc của Allah), nhưng đa số nhân loại từ chối mọi thứ ngoại trừ việc phụ ơn (của họ).
Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người Cảnh cáo.
Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy dùng Nó (Qur'an) mà đấu tranh(123) chống lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại.
____________________
(123) Đấu tranh để bảo vệ, duy trì và phổ biến Chân lý theo tinh thần của Qur’an.
Và Ngài là Đấng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng một bức chắn tách biệt hai dòng nước, không cho trộn lẫn với nhau.(124)
____________________
(124) Các nhà thám hiểm đại dương đã khám phá thấy cố các dòng nước ngọt chảy giữa đại dương mà không trộn lẫn với nước mặn.
Và Ngài là Đấng đã tạo hóa con người từ nước. Và Ngài thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân. Và Thượng Đế (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng.
Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những vật không làm lợi cũng không hãm hại được chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là kẻ tán trợ (Shaytan) chống lại Thượng Đế của nó.
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin mừng vừa cảnh cáo.
Hãy bảo (chúng, hỡi Muhammad!): "Ta không đòi hỏi các người trả thù lao cho ta về việc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đến với Thượng Đế của y."
Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sống, Đấng không bao giờ chết và hãy tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài.
Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong sáu Ngày rồi an vị trên Ngai Vương của Ngài, Đấng Rất Mực Nhân Từ! Hãy hỏi Ngài, Đấng Am Tường mọi việc (nếu muốn biết về các Đức Tính, về sự tạo hóa, về cách an vi của Ngài v.v...).
Và khi có lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Đấng Al-Rahman (Allah)!” Chúng đáp: “Nhưng Đấng Al-Rahman (Rất mực Độ lượng) là gì? Bọn ta sẽ phải quỳ lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền lệnh cho bọn ta hay sao?” Và điều đó càng làm cho chúng thêm thù nghịch.
Phúc thay (Allah!), Đấng đã làm ra các chùm sao trên trời và đặt trong đó một chiếc đèn (mặt trời) và một mặt trăng chiếu sáng.
Và Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyến để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muốn tạ ơn (Ngài).
Và bầy tôi của Đấng Al-Rahman (Allah) là những ai đi lại trên mặt đất dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt gây gổ với họ, chỉ trả lời: “(Xin cho được) Bằng an!”
Và những ai thức đêm quỳ lạy và đứng nghiêm trước mặt Thượng Đế của họ.
Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài giữ chúng tôi tránh khỏi hình phạt của hỏa ngục. Quả thật, đó là một sự trừng phạt dai dẳng.”
Quả thật, hỏa ngục là một nơi ngụ và là một nơi nghỉ rất xấu xa.
Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt mà giữ mức trung bình giữa hai thái cực đó.
Và những ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với Allah cũng không giết một linh hồn mà Allah đã làm cho linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm những điều đó thì là rước tội vào thân.
Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày phục sinh và sẽ ở trong đó (hỏa ngục) đời đời một cách nhục nhã.
Ngoại trừ ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung.
Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đã chân thành hối cải với Allah.
Và những ai không làm chứng cho điều giả dối và khi gác bỏ ngoài tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lịch sự.
Và những ai khi được nhắc về những Lời Mặc Khải của Thượng Đế của họ sẽ không gục đầu ra vẻ tai điếc mắt đui khi nghe chúng.
Và những ai cầu nguyện, thưa: "Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi và biến bầy tôi thành người lãnh đạo cho những người ngay chính."
Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên nhẫn chịu đựng. Nơi đó (thiên đàng), họ sẽ được đón chào tốt đẹp với lời chúc 'Salam' (Bằng an).
Họ sẽ ở trong đó (thiên đàng) đời đời. Một nơi ngụ và một nơi nghỉ hết sức tốt đẹp!
(Hỡi Muhammad!) Hãy bảo họ: “Nếu không vì lời cầu nguyện của các người thì Thượng Đế (Allah) của Ta đã không mấy quan tâm đến các người bởi vì các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rồi đây, các người sẽ không thể tránh khỏi (sự trừng phạt của Ngài).”
Icon