ترجمة سورة البروج

Czech - Czech translation
ترجمة معاني سورة البروج باللغة تشيكي من كتاب Czech - Czech translation .


Při nebi souhvězdí plném,

při dni slíbeném,

při svědkovi a dosvědčeném!

Byli zabiti lidé příkopu,

ohně stále živeného palivem!

Zatímco okolo seděli,

jsouce svědky toho, co s věřícími dělali,

a pouze za to se jim mstili, že v Boha mocného, chváleného uvěřili,

jenž nad nebesy a zemí kraluje - a Bůh svědkem každé věci je!

Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání nekonali, těm muka pekelná i trest spalující připravili,

však pro ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, pro ty jsou zahrady,pod nimiž řeky tekou, určeny - a to věru úspěch bude nesmírný.

Úder Pána tvého vskutku bude mohutný,

On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí,

On odpouštějící je, láskyplný,

Pán trůnu slavený,

uskutečňovatel toho, co jemu se zlíbí.

Doneslo se ti vyprávění o vojscích,

o Faraónovi a Thamúdovcích?

Však přesto ti, kdož nevěří, za lež to prohlašují stále,

zatímco Bůh za jejich zády je obkličuje!

Vždyť toto je Korán chvályhodný,

na desce dobře střežené napsaný!
Icon