ترجمة سورة البروج

Knut Bernström - Swedish translation
ترجمة معاني سورة البروج باللغة السويدية من كتاب Knut Bernström - Swedish translation .


VID NATTHIMLEN, smyckad med stjärnbilder!

Vid den utlovade Dagen!

Vid Vittnet och Vittnesbördet!

GUDS förbannelse över dem [som grävde] en grav [för de troende],

[en grav] av eld med rikligt bränsle,

och som satte sig intill den

för att själva bevittna den [illgärning] som de här begick mot de troende!

De ville hämnas på dem enbart därför att de trodde på Gud, den Allsmäktige, som allt lov och pris tillkommer,

Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt.

De som utsätter troende män och kvinnor för [svåra] prövningar och som inte därefter känner ånger, skall utlämnas åt helvetets straff, ja, de skall utlämnas åt eldens plåga!

[Men] de som tror och lever ett rättskaffens liv [skall stiga in i] lustgårdar, vattnade av bäckar - detta är den stora segern!

Din Herres hämnd är fruktansvärd!

Det är Han som inleder skapelsen och som skall förnya den.

Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle,

Herren till maktens och ärans tron,

Han som i allt genomför Sin vilja.

HAR DU [Muhammad] hört hur det gick för den armé

som Farao [sände ut för att genskjuta Israels barn], och för [stammen] Thamud?

Trots detta envisas förnekarna med att vilja göra sanningen till lögn;

men Gud har dem i Sin makt fastän de inte är medvetna om det.

Nej, detta är en ärorik Koran [med budskap]

inristade på en [oförstörbar] tavla.
Icon