ترجمة سورة البروج

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة البروج باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Allah se kune nebom koje obuhvata položaje Sunca, mjeseca i drugih nebeskih tijela.
I kune se Sudnjim danom na kojem će biti sakupljena stvorenja, kako je to obećano.
i kune se svakim svjedokom, poput Vjerovjesnika koji će svjedočiti protiv ummeta, i svakim posvjedočenim, kao što je ummet, protiv kojeg će svjedočiti njegov vjerovjesnik.
neka su prokleti oni koji su u zemlji velike rovove iskopali.
koji su u tim rovovima vatru zapalili, i u njih bacili žive vjernike.
kada su oko tih rovova napunjenih vatrom, sjedili.
Bili su prisutni i svjedoci onoga što su vjernicima radili od kažnjavanja.
Ovi nevjernici nisu se svetili vjernicima i nisu im smatrali mahanom osim to što su vjerovali u Allaha Silnog kojeg niko ne može nadvladati i Hvaljenog u svakom smislu.
Onaj kojem jedino pripada vast i na nebesima i vlast na Zemlji, koji je sa svime upoznat i ništa Mu što je vezano za njegove robove, nije nepoznato.
One koji su kažnjavali vjernike i vjernice vatrom, kako bi ih od vjerovanja u Allaha jednog odvratili, a zatim se nisu Allahu pokajali za te grijehe, čeka na Sudnjem danu džehennemska kazna i patnja vatrena, kao naknada za ono što su radili vjernicima, paleći ih vatrom.
Onima koji su vjerovali u Allaha i radili dobra djela, pripadaju džennetske bašče ispod čijih dvoraca i drveća teku rijeke. To je nagrada koju im je Allah pripremio i postizanje te nagrade je veliki uspjeh sa kojim se ništa ne može porediti.
Kažnjavanje nepravednika od strane Gospodara tvoga, o Poslaniče, zaista je žestoko, pa makar to malo i odgodio.
On je otpočeo stvaranje i kažnjavanje i učinit će da se ponovo dogode.
On prašta grijehe onim robovima koji Mu se pokaju i voli svoje bliske bogobojazne robove.
Vlasnik Prijestolja, Plemeniti.
On radi šta hoće, bilo da se radi o praštanju grijeha onome kome hoće ili kažnjavanju onoga koga hoće i Njega niko ne može prisiliti.
Da li je do tebe, o Poslaniče, doprla vijest o vojskama koje su se okupile radi borbe protiv istine i odvraćanja od nje?
o faraonu i Semudu, narodu Saliha, alejhi selam.
Razlog njihovog odbijanja vjerovanja nije u tome što im nisu stigle vijesti o narodima koji su poricali i njihovoj propasti, nego njihovo poricanje istine koju su donijeli njihovi poslanici, i povođenje za prohtjevima.
Allah ih prati i njihova djela broji, ništa Mu od toga ne promiče i On će im dati adekvatnu naknadu.
Kur'an nije poezija kao što to tvrde poricatelji, nego je to Kur'an plemeniti.
Na ploči koja se čuva od preinake, iskrivljenja, oduzimanja i dodavanja.
Icon