ترجمة سورة البروج

الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة
ترجمة معاني سورة البروج باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة .

Tako mi neba sa zvijezdama velikim,
i Dana već obećanog,
i svjedoka i posvjedočenog,
prokleti bili vlasnici rovova,
i vatre s gorivom,
kada su oko nje sjedili
i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvaljenoga,
vjerovali,
Čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, a Allah je svemu Svjedok.
Zaista, oni koji su stavljali na kušnju vjernike i vjernice, a zatim se nisu
pokajali, imat će kaznu u Džehennemu, imat će kaznu ognjenu.
Zaista, onima koji su vjerovali i radili dobra djela pripadaju bašče
džennetske, kroz koje rijeke teku, a to je uspjeh veliki.
Kazne Gospodara tvoga zaista su žestoke!
On ni iz čega stvara, i ponovo će to učiniti;
On je Oprostitelj grijeha, Onaj Koji puno voli
Gospodar Arša, Veličanstveni.
On radi šta hoće.
Da li je do tebe doprla vijest o vojskama,
o faraonu i Semūdu?
Ali, ovi koji ne vjeruju stalno poriču,
a Allah je iza njih, okružuje ih
Naprotiv! Ovo je Kur’an veličanstveni
na Ploči pomno čuvanoj.
Icon