ترجمة سورة البروج

الترجمة الإندونيسية - المجمع
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الإندونيسية من كتاب الترجمة الإندونيسية - المجمع .
من تأليف: وزارة الشؤون الإسلامية الأندونيسية .

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
dan hari yang dijanjikan,
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit1568,
____________________
1568. Yaitu pembesar-pembesar Najrān di Yaman.
yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
ketika mereka duduk di sekitarnya,
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan1569 kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
____________________
1569. Yang dimaksud dengan "mendatangkan cobaan" ialah, seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh, dan sebagainya.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
Sesungguhnya azab Tuhan-mu benar-benar keras.
Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
yang mempunyai arasy, lagi Maha Mulia,
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
(yaitu kaum) Firʻawn dan (kaum) Ṡamūd?
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka1570.
____________________
1570. Maksudnya mereka tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā.
Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur`ān yang mulia,
yang (tersimpan) dalam Lawḥ Maḥfūẓ.
Icon