ترجمة سورة البروج

الترجمة الفيتنامية
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الفيتنامية من كتاب الترجمة الفيتنامية .
من تأليف: حسن عبد الكريم .

Thề bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao.
Thề bởi Ngày (Phán Xử) đã được hứa;
Thề bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung lũng 'Arafat làm Hajj) được nhìn nhận;
Đám người Ukhdud(151) bị sát hại;
____________________
(151) Ukhdud là cái hào do một ông vua vô đức tin dùng để hỏa thiêu những ai tin tưởng nơi Allah.
Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt,
Khi chúng ngồi bên cạnh nó;
Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người có đức tin.
Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin nơi Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng!
Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là Nhân Chứng cho mọi việc.
Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt.
Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy (thiên đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại.
Quả thật, sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi rất mãnh liệt.
Quả thật, Ngài (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh).
Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Hằng Yêu Thương.
Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh
Đấng làm (tạo) bất cứ điều (vật) gì mà Ngài muốn.
Ngươi có nghe câu chuyện về Các lực lượng
Của Fir-'awn và Thamud chưa?
Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật.
Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau.
Không! Nó là Qur'an quang vinh.
(Ghi khắc) trong Bản Văn Lưu trữ trên cao.
Icon