ترجمة سورة البروج

Alikhan Musayev - Azerbaijani translation
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الأذرية من كتاب Alikhan Musayev - Azerbaijani translation .


And olsun bürclü göyə!

And olsun vədə verilmiş günə!

And olsun şahidlik edənə və edilənə!

Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar!

Odunla alışdırılmış xəndək.

Onlar o xəndəyin qırağında oturub,

möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər.

Kafirlər onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.

Halbuki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə Şahiddir.

O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara Cəhənnəm əzabı və onları yandırıb-yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır.

Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.

Doğrudan da, Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir!

Həqiqətən, O, hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir!

Bağışlayan da, Sevən də Odur!

Ərşin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!

İstədiyini edəndir.

Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı?

Firon və Səmud qoşunlarının.

Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadırlar.

Allah onları arxadan əhatə etmişdir.

Bəli, bu şanlı Qurandır.

O, mühafizə edilən lövhədədir.
Icon