ترجمة سورة البروج

Diyanet Isleri - Turkish translation
ترجمة معاني سورة البروج باللغة التركية من كتاب Diyanet Isleri - Turkish translation .

Büruc Suresi


İçinde burçları bulunan göğe and olsun;

Söz verilen kıyamet gününe and olsun;

Şahitlik edene ve edilene and olsun ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir.

Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolmuştur!

Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.

Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.

Ama inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları dinlerinden çevirmeğe uğraşanlar, eğer tevbe etmezlerse, onlara cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır.

Şüphesiz inanıp yararlı işler işleyenlere, onlara, içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu, büyük kurtuluştur.

Doğrusu Rabbinin yakalaması amansızdır.

Önce yaratıp sonra bunu tekrar eden O'dur.

Yüce arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur.

Yüce arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur.

Her dilediğini mutlaka yapandır.

Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?

Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

Oysa Allah onları ardlarından çevirmiştir.

Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.
Icon