ترجمة سورة البروج

الترجمة الألبانية
ترجمة معاني سورة البروج باللغة الألبانية من كتاب الترجمة الألبانية .
من تأليف: حسن ناهي .

Për qiellin me yjësi,
për Ditën e premtuar[399],
____________________
[399] Ditën e Kiametit.
për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet!
Mallkuar qofshin njerëzit e Hendekut,[400]
____________________
[400] “Njerëzit e Hendekut”: vargu bën fjalë për një ngjarje që ka për protagonist një mbret çifut të Nexhranit, në veri të Jemenit, të quajtur Dhu Nuvas. Ai i përndoqi të krishterët e asaj krahine dhe martirizoi një numër të madh prej tyre, duke i hedhur në një hendek të mbushur me zjarr. Sipas disa transmetimeve, aty u dogjën njëzet e tre mijë të krishterë. Historia tregon se ky krim nuk mbeti pa u ndëshkuar, sepse një ushtri prej shtatëdhjetë mijë vetash u dërgua kundër Dhu Nuvasit nga Negusi i Etiopisë. Ushtria e Dhu Nuvasit u shpartallua, ai vrau veten dhe njerëzit e tij u skllavëruan. Për të marrë hakun e të krishterëve të vrarë, kaloi nën tehun e shpatës një e treta e burrave të Nexhranit dhe një e gjashta e grave u skllavërua.
zjarrit (të ushqyer) me lëndë djegëse,
kur rrinin ulur rreth tij,
duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarëve!
Ata i munduan besimtarët, vetëm pse këta i besuan Allahut, të Plotfuqishmit, të Denjit për çdo lavd,
të Cilit i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës dhe që është Dëshmitar i çdo gjëje.
Pa dyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen, i pret dënimi i Xhehenemit dhe dënimi me djegie.
Kurse për ata, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Kjo është fitorja madhështore.
Vërtet, ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër!
Vërtet, Ai e zë fill krijimin dhe e përsërit atë.
Ai është Falësi i madh, i Dhembshuri,
Zotëruesi i Fronit të Lavdishëm,
Vepruesi i gjithçkaje që dëshiron.
A e ke dëgjuar ndodhinë e ushtrive
të Faraonit dhe të fisit Themud?
E megjithatë, ata që nuk besojnë, vazhdojnë ta quajnë atë (Kuranin) të rremë,
ndonëse Allahu është pas tyre e i ka nën kontroll.
Përkundrazi, ai është një Kuran i lavdishëm,
në Pllakën e Ruajtur mirë (Leuhi Mahfûdh).
Icon