ترجمة سورة البروج

الترجمة البشتوية
ترجمة معاني سورة البروج باللغة البشتوية من كتاب الترجمة البشتوية .
من تأليف: زكريا عبدالسلام .

85-1 قسم دى په اسمان چې خاوند د برجونو دى
85-2 او په وعده كړى شوې ورځې(د قيامت)
85-3 او په ګواه يا حاضرېدونكي او په هغې (ورځې) چې هغې ته حاضري كولى شي (چې د قيامت ورځ ده)
85-4 هلاك دې كړى شي خاوندان د خندق
85-5 چې (په كې) اور و د بلېدلو (او لرګو) والا
85-6 كله چې دوى په (غاړو د) هغو ناست وو
85-7 او دوى هغه څه ته چې دوى به په مومنانو باندې كول؛ حاضر وو
85-8 او دوى له دغو (مومنانو) نه هېڅ عیب نه لیده مګر دا چې دوى په الله باندې ایمان راوړى و، چې ډېر غالب، ښه ستايل شوى دى
85-9 هغه (الله) چې خاص د هغه لپاره د اسمانونو او ځمكې بادشاهي ده او الله په هر شي باندې ښه خبردار (او ګواه) دى
85-10 بېشكه هغه كسان چې مومنان سړي او مومنې ښځې يې په فتنه (عذاب) كې اچولي وي، بیا يې توبه نه وي ایستلې، نو د دوى لپاره د جهنم (دوزخ) عذاب دى او د دوى لپاره د ډېر سوځوونكي اور عذاب دى
85-11 بېشكه هغه كسان چې ایمان يې راوړى دى او نېك عملونه يې كړي دي د دوى لپاره داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ولې بهېږي، همدغه ډېره لویه كامیابي ده
85-12 بېشكه ستا د رب نیول یقینًا ډېر سخت دي
85-13 بېشكه هم دغه (الله) اول ځلې پیدا كوي او دویم ځلې پیدا كوي
85-14 او هم دى ډېر بخښونكى، ډېر محبت كوونكى دى
85-15 د عرش مالك دى، لوى شان (او عزت) والا دى
85-16 ډېر كوونكى دى هغه څه لره چې دى يې اراده وكړي
85-17 ایا تا ته د لښكرو خبر راغلى دى؟
85-18 چې فرعونیان او ثمودیان وو
85-19 بلكې هغه كسان چې كافران شوي دي په دروغ ګڼلو كې (لګیا) دي
85-20 او الله د دوى له چاپېره نه راګېروونكى دى
85-21 بلكې دغه د لوى قدر والا قرآن دى
85-22 په لوح محفوظ كې دى
Icon