ترجمة سورة الذاريات

Polish - Polish translation
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة البولندية من كتاب Polish - Polish translation .


Na gwałtownie rozpraszające

I na niosące brzemię,

I na płynące z lekkością,

I na rozdzielające rozkazy!

Zaprawdę, to, co wam zostało obiecane, jest prawdziwe!

Zaprawdę, Sąd z pewnością nadejdzie!

I na niebo posiadające szlaki gwiezdne!

Zaprawdę, różnicie się w mowie!

Odwrócony został od tego ten, kto dał się odwrócić.

Niech zginą kłamcy,

Którzy w swoim zamęcie są beztroscy!

Oni pytają: "Kiedyż nadejdzie Dzień Sądu?"

W Dniu, kiedy oni będą wystawieni na ogień:

"Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to, co staraliście się przyśpieszyć!

Zaprawdę, bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł,

Przyjmując to, co dał im Pan. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro.

Oni mało sypiali nocą.

I o świcie prosili Boga o przebaczenie.

W ich majątku mieli odpowiedni udział żebrak i nędzarz.

Na ziemi są znaki dla tych, którzy są przekonani o prawdzie.

I są w waszych duszach. Czy wy nie widzicie?

W niebie jest wasze zaopatrzenie i to, co wam zostało obiecane.

Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę, to jest tak prawdziwe, jak to, że mówicie.

Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama, uszanowanych?

Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!", on odparł: "Pokój, nieznani ludzie!"

I poszedł do swojej rodziny, i przyniósł tłustego cielaka;

I podał im go, mówiąc: "Czyż nie będziecie jedli?"

I odczuł przed nimi pewną obawę. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" - i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu.

Wtedy przyszła jego żona z krzykiem, biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta, bezpłodna!"

I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. Zaprawdę, On jest Mądry, Wszechwiedzący!"

Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa, o wysłannicy?"

Odparli: "Zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,

Aby rzucić na nich kamienie z gliny,

Oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych."

Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych, którzy się w tym mieście znajdowali.

Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich, którzy się poddali całkowicie.

I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych, którzy się obawiają kary bolesnej.

...i o Mojżeszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona, dając mu władzę jasną.

Lecz on odwrócił się, pewny swojej potęgi, i powiedział: Czarownik albo opętany!"

Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza, bo był on godny nagany.

... i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr,

Który wszystko, nad czym przeszedł, zamienił w pył.

... i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "Używajcie jeszcze przez pewien czas!"

Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun, kiedy mieli otwarte oczy.

I nie mogli ani wstać, ani uzyskać żadnej pomocy.

... a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę, oni byli ludem występnym!

A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie - My przecież tworzymy rozległe przestrzenie!

A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. I jakże wspaniale wszystko porządkujemy!

Z każdej rzeczy stworzyliśmy parę. Może sobie przypomnicie!

Przeto, uciekajcie się do Boga! Zaprawdę, ja jestem dla was, od Niego, jawnie ostrzegającym!

I nie umieszczajcie razem z Bogiem żadnego innego boga! Zaprawdę, ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym!

Podobnie do każdego posłańca przychodzącego do tych ludzi, którzy byli przed nimi, oni mówili: "Czarownik albo opętany!"

Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy!

Odwróć się więc od nich, a nie będziesz ganiony.

I napominaj! bo, zaprawdę, napominanie przynosi korzyść wiernym!

I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.

I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!

I, zaprawdę, tym, którzy byli niesprawiedliwi - przypadnie pewien udział, podobny do udziału ich towarzyszy. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu!

Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia, który im został obiecany!
Icon