ترجمة سورة الذاريات

الترجمة الألبانية
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة الألبانية من كتاب الترجمة الألبانية .
من تأليف: حسن ناهي .

Betohem në erërat që çojnë (pluhurin)
dhe në retë e ngarkuara rëndë
dhe në ato që lundrojnë lehtë
dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhrat
se, me të vërtetë, është e sigurt ajo që ju premtohet
dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodhë!
Për qiellin e stolisur me yje!
Ju keni gjithfarë mendimesh,
Prej tij (Kuranit) shmanget ai që nuk beson.
Qofshin mallkuar gënjeshtarët,
të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur (ndaj Ditës së Gjykimit)!
Ata pyesin: “Kur do të jetë Dita e Gjykimit?”
Atë Ditë ata do të përcëllohen në zjarr!
(Do t’u thuhet): “Shijoni dënimin tuaj! Këtë kërkuat t’ju shpejtohet!”
Pa dyshim, ata që i frikësohen Allahut do të jenë në kopshte dhe burime,
duke marrë atë që ua ka dhuruar Zoti i tyre, meqë më parë kanë qenë punëmbarë.
Ata flinin pak natën,
ndërsa në agim kërkonin falje (nga Allahu).
Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypësit dhe nevojtarët.
Në Tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje,
po edhe në vetet tuaja - a nuk e shihni vallë?
Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar.
Betohem për Zotin e qiellit dhe të Tokës, se kjo (që ju premtohet) është e vërtetë, ashtu siç është të folurit tuaj.
A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit?
Ata hynë tek ai e i thanë: “Paqe!” - dhe ai u tha: “Paqe, o njerëz të panjohur!”
E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpisë dhe solli një viç të majmë.
Pastaj ua afroi atyre e u tha: “A nuk po hani?”
Dhe ndjeu frikë prej tyre, por ata i thanë: “Mos u frikëso!” dhe i dhanë lajmin e mirë për një djalë të dijshëm.
Atëherë erdhi gruaja e tij, që, duke thërritur dhe rrahur fytyrën, tha: “Vallë, a mundem (të lind) unë, plaka shterpë?”
Ata thanë: “Kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd. Ai është vërtet i Urtë dhe i Gjithëdijshëm.”
Ai i pyeti: “Cili është qëllimi juaj, o të dërguar?”
Ata thanë: “Ne jemi dërguar te një popull keqbërës,
për të hedhur mbi ta gurë prej balte të pjekur,
të shënuar te Zoti yt, për ata që e kalojnë kufirin (në të këqija)”.
Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet
ndonëse aty gjetëm vetëm një shtëpi myslimane
dhe në të lamë shenjë për ata që i frikësohen dënimit të dhembshëm.
Edhe në historinë e Musait (ka mësim), kur ia dërguam Faraonit, me provë të qartë.
Ai (Faraoni) u shmang (nga besimi), së bashku me komandantët e vet dhe tha: “Musai është magjistar ose i çmendur!”
Ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det; ai e meritoi.
(Mësim ka edhe në historinë) e fisit Ad, kur i dërguam erën shkatërruese,
e cila, ngado që kaloi, nuk kurseu asgjë, duke i kthyer në kalbësira.
Edhe te fisi Themud (ka mësim), kur iu tha anëtarëve të tij: “Kënaquni njëfarë kohe!”
Ata u treguan mendjemëdhenj ndaj urdhrave të Allahut, pastaj i goditi rrufeja, ndërsa e shihnin,
por nuk mundën as të ngriheshin, as të mbroheshin prej dënimit.
(Mësim ka) edhe te populli i Nuhut, (që e shkatërruam) shumë kohë më parë. Me të vërtetë, ai ishte popull i pabindur!
Ne e kemi ndërtuar qiellin me fuqinë Tonë dhe Ne e zgjerojmë atë.
Edhe Tokën e kemi shtruar! Sa shtrues të mrekullueshëm që jemi!
Dhe nga çdo gjë, Ne kemi krijuar dy palë,[329] në mënyrë që ju të vini veshin!
____________________
[329] Siç është p.sh. drita dhe errësira, subjekti dhe objekti, e thata dhe e njoma, aktivja dhe pasivja, mashkulli dhe femra, e gjalla dhe e pajeta. Gjithashtu, ky varg mund të aludojë fare mirë edhe për vlerën universale të ligjit të gjinive.
“Andaj, ikni (prej dënimit) drejt (shpërblimit të) Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej Tij, si paralajmërues i qartë!
Dhe mos adhuroni zot tjetër krahas Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej Tij, si paralajmërues i qartë!”
Kështu, sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre (mekasve), ata thoshin: “Është magjistar” ose “Është i çmendur!”
Vallë, a mos ia kanë pasuar këtë njëri-tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar![330]
____________________
[330] Të gjithë profetëve, popujt e vet u kanë thënë se janë të çmendur. Kështu i kanë thënë edhe Profetit Muhamed a.s.. Por, pas pak kohe, kanë kuptuar që ajo shpifje ishte gjynah shpirtëror dhe rebelizëm në shoqëri. Prandaj, ajo shpifje ka pasur jetë të shkurtër tek të gjithë arabët dhe intelektualët e botës (përkthyesi).
Prandaj shmangu prej atyre; ti nuk do të qortohesh për këtë!
Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve.
Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë.
Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të Më ushqejnë.
Vërtet, Allahu është Furnizuesi i vetëm, i Fuqishmi, i Plotpushtetshmi.
Pa dyshim, ata që kanë bërë të këqija, do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjashme me pjesën e shokëve të tyre (të mëparshëm) që kanë qenë si ata. Prandaj të mos Më sfidojnë që ta shpejtoj atë.
Kështu, mjerë mohuesit prej Ditës që u është premtuar!
Icon