ترجمة سورة الذاريات

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

Tako mi onih koji uzdižu prašinu.
i onih koji teret nose,
i onih kojih plove lahko.
i onih koji naredbe sprovode,
Ono što vam se obećava, zaista, je istina.
Polaganje računa sigurno će se desiti.
Tako Mi neba skladne ljepote,
vi govorite oprečno.
Od njega - Kur'ana biva okrenut onaj ko je zalutao.
Neka prokleti budu poricatelji
koji su, utonuli u nevjerovanje, ravnodušni.
Oni pitaju: "Kada će Dan sudnji?"
Bit će onaj dan kada u Vatri budu paćeni.
"Iskusite patnju svoju - to je ono što ste požurivali!"
A bogobojazni će, zaista, u džennetskim baščama, među izvorima, boraviti.
Primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao; oni su prije toga dobra djela činili,
noću samo malo spavali,
i u praskozorje oprost od grijeha molili,
a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji je uskraćen a ne prosi.
Na Zemlji su znakovi za one koji čvrsto vjeruju,
a i u vama samima - zar ne vidite?
A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava
i, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!
Da li je doprla do tebe vijest o počašćenim gostima lbrahimovim.
Kad mu oni uđoše i rekoše: "Selam vama!", i on reče: "Selam vama, ljudi neznani."
I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele.
primače im ga: "Zar nećete jesti?", upita
i osjeti od njih u sebi strah. "Ne boj se.", rekoše i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.
I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče: "Ja sam stara, nerotkinja!
"Tako je odredio Gospodar tvoj", rekoše oni, "On je Mudri i Sveznajući."
"A što vi hoćete, o izaslanici?", upita Ibrahim.
"Poslani smo narodu prestupničkom'', rekoše,
"da sručimo na njih grumenje od gline,
obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli."
Mi iz njega vjernike izvedosmo,
a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo,
i u njemu, za sve one koji se boje bolne patnje, znak ostavismo.
I u Musau, također - kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,
a on, oholeći se, okrenu se nastranu i reče: "Čarobnjak je ili lud."
I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.
I u Adu - kad na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra;
Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.
I u Semudu'"" - kad im bi rečeno: "Uživajte još neko vrijeme!"
Oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,
i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.
I uništili smo prije narod Nuhov: to, zaista, bijaše narod buntovni.
Mi smo nebo snagom sazdali, i Mi smo, uistinu, proširitelji.
I Zemlju smo prostrli - tako smo divni Mi Koji smo je prostrli!
I od svega po par stvaramo da biste se vi prisjećali.
"Zato požurite Allahu, ja sam vam Njegov upozoritelj jasni!
I ne pripisujte uz Allaha boga drugoga! Ja sam vam Njegov upozoritelj jasni!
I tako je bilo: ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli:
"Čarobnjak je!" ili: "Lud je!"
Jesu li to oni jedni drugima oporučili? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili.
Pa, od njih ti se okreni, prekoren nećeš biti!
I opominji! Doista, opomena vjernicima koristi!
Džine i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu.
Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da me hrane,
Opskrbitelj je jedino Allah, Snažni i Silni!
A one koji su zulum činili stići će kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju;
a, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!
Icon