ترجمة سورة الذاريات

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة الذاريات باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Allah, džellešanuhu, zaklinje se vjetrovima koji raznose prašinu.
I zaklinje se teškim oblacima koji nose kišu.
I zaklinje se lađama koje bez poteškoće i napora plove po morskoj površini.
I zaklinje se melekima koji vrše Božije naredbe u vezi s raspodjelom nafake i svega drugog među ljudima.
Neumitni su oživljenje poslije smrti i polaganje računa, čime vam, o ljudi, Allah, džellešanuhu, prijeti.
U Dan konačnog polaganja računa nema nikakve sumnje, nastupanje tog Dana neumitno je.
Sveznajući Allah zaklinje se nebom, savršenim zdanjem, punim zvjezdanih staza.
O mekanski nevjernici, vi govorite kontradiktorno o Kur’anu i o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niste dosljedni u svojim izjavama, mijenjate ih. Ponekad govorite da je Kur’an čarolija, a katkad da je poezija. U vezi s Poslanikom islama nekad reknete da je čarobnjak, a gdje kad tvrdite da je pjesnik.
Od vjerovanja u veličanstveni Kur’an i Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, bit će odvraćen onaj za koga je Allah u praiskonu odredio da neće vjerovati. Allah je to znao, pa je tako odredio. Eto, takav neće biti na Pravi put izveden.
Prokleti neka su ti poricatelji, koji o Kur’anu i Poslaniku govore to što govore.
Koji su utonuli u tmine poricanja i nevjerovanja, pa tumaraju nehajni i otuđeni od istine.
Pitaju: “Kad će nastupiti taj Sudnji dan, u kojem će ljudi polagati račun?” Oni se za njega uopće ne pripremaju.
Allah im odgovara na njihovo pitanje, te kaže da je to Dan polaganja računa u kojem će oni biti izloženi patnji.
Kad se budu patili u Vatri, nevjernicima će biti rečeno: “Iskusite ovu kaznu, koju ste požurivali kad bi vas neko na nju upozorio!” Tako su govorili rugajući se.
Bogobojazni, oni koji su činili dobro, a sustezali se od zla, nalazit će se u velikim, predivnim, zanosnim rajskim baščama i među pitkim, tekućim izvorima.
Allah će ih darovati raznoraznim užicima i svakojakim radostima, jer su prije, na dunjaluku, bili iskreni vjernici i robovali Allahu kao da Ga vide.
Dobročinitelji o kojima je riječ noću su tek malo spavali – klanjali su dobrovoljni namaz.
A u praskozorje su molili Gospodara za oprost.
U imecima dobrih na dunjaluku je bio obavezni i dobrovoljni udio za prosjake koji su tražili, a i za one koji su se iz stida ustručavali tražiti milostinju, a koji su potrebiti iz bilo kojeg razloga.
Na Zemlji su očiti i neosporni dokazi, kao npr. planine, mora, rijeke, šume, bilje, životinje... To su za one koji su uvjereni jasni dokazi da je Allah Onaj Koji stvara i oblikuje.
I u stvaranju čovjeka nalaze se dokazi koji upućuju na Allahovu moć. Zar ih ne vidite, pa da pouku izvučete!?
Na nebu je, u Ploči pomno čuvanoj, zapisano koliko će koji čovjek imati opskrbe u životu na ovom svijetu. Na nebu se također nalaze nagrada i kazna, dobro i zlo, blagostanje i nesreće – sve je zapisano i određeno.
Allah, džellešanuhu, zakleo se Svojim veličanstvenim Bićem da je neumitna istina ono što je obećao, kao što je istina da mi, ljudi, govorimo, a u to niko ne sumnja.
Poslaniče, je li do tebe došla vijest o Ibrahimovim, alejhis-selam, gostima melekima koje je poslanik Ibrahim izuzetno lijepo ugostio?
Oni su ušli u Ibrahimovu kuću i nazvali mu selam, pa im je odgovorio na pozdrav, a pomislio je: “Ja vas ne poznajem!”
Nedugo zatim Ibrahim, alejhis-selam, krišom ode svojoj porodici i zakla debelo tele te ga ispeče. Tako je postupio misleći da su njegovi gosti ljudi.
No, kad je donio meso, stavio ga pred goste i ponudio ih, izrazivši im i time dobrodošlicu, vidio je da ne jedu pa ih je, blago im se obraćajući, upitao s tim u vezi.
Ibrahima je, usto, obuzela zebnja, pa mu gosti, primijetivši to, rekoše: “Ne boj se, mi smo Božiji izaslanici, donosimo ti vijest da ćeš imati u vjeri učena sina!” Ovaj se ajet odnosi na Ishaka.
Pošto je Ibrahimova žena čula radosnu vijest melekā da će steći sina, prišla je i uzviknula zaluđeno udarivši se po licu: “Starica sam i, k tome, nerotkinja, pa kako ću roditi!?”
Na to meleki rekoše Sari: “Tvoj je Gospodar odredio da bude upravo ovako kako smo rekli. Allah sve može, ništa ne izlazi iz okvira Njegove moći. Allah je mudar u davanju i određivanju, sve stvari postavlja tamo gdje one spadaju, dobro zna u čemu se nalaze dobrobiti i koristi za ljude.”
Ibrahim, neka je na njega mir, obratio se melekima, kazavši: Šta vi hoćete i koga tražite?
Meleki su mu odgovorili: Nas je Allah poslao narodu koji čini najgore grijehe.
Poslani smo da na njih sručimo tvrdo grumenje i kamenje.
O Ibrahime, ono je poznato i obilježeno kod tvoga Gospodara i biće bačeno na one koji prelaze Allahove granice i pretjeruju u nevjerovanju i grijesima.
Mi smo izbavili vjernike koji su bili u Lutovom naselju, kako ih ne bi pogodila kazna pripremljena za griješnike.
U tom naselju nismo našli ni jednu muslimansku kuću, osim kuće Luta, neka je na njega mir.
U mjestu gdje je živio narod Lutov ostavili smo tragove kazne koji ukazuju da se ona desila, kako bi pouku uzeli oni koji strahuju od bolne patnje koja ih je pogodila i kako ne bi činili djela koja su ih do nje dovela.
I u Musau kojeg smo poslali faraonu sa jasnim dokazima i znamenjima, znak je za onoga ko se boji strašne kazne.
Faraon se, oholeći svojom snagom i vojskom, okrenuo od istine i za Musaa kazao: On je čarobnjak koji je opsihrio ljude, ili je luđak koji ne razumije šta govori.
Mi smo i njega i vojsku njegovu u moru potopili i uništili, a faraon je zaslužio svaku osudu jer je negirao istinu i za sebe tvrdio da je Bog.
I u Adu, Hudovom narodu, je znak za one koji se boje strašne kazne, kada smo na njih poslali vjetar koji im nije donio kišu niti oprašio stabla, a nije u njemu bilo niti bilo kakvog drugog dobra.
Koje god je živo biće, imanje ili nešto drugo obuhvatio, uništio ga je i potpuno razorio.
I u Semudu, Salihovom alejhi selam, narodu je znak za onoga ko se boji strašne kazne, kada im je rečeno: Uživajte u vašem životu do roka određenog.
Oni su se uzoholili i odbili naredbu svoga Gospodara da vjeruju i da se pokore, pa ih je kao kazna zadesio strašan krik i patnja koju su svojim očima gledali. Ta kazna im je obećana tri dana prije njenog dešavanja.
Nisu bili u stanju da tu kaznu od sebe odbace niti su imali snage i moći da je spriječe.
Prije ovih spomenutih naroda, uništili smo poplavom Nuhov narod, jer su oni bili nepokorni Allahu i zaslužili su Njegovu kaznu.
Mi smo našom snagom i moći nebo sazadali i usavršili ga i mi proširujemo njegove krajeve.
Zemlju smo prostrli da bude kao prostirka onima koji na njoj stanuju i borave, pa divno li smo je prostrli kada smo to uradili.
U svakoj vrsti stvorili smo par, kao npr. muško i žensko, nebo i Zemlju, kopno i more, a to smo učinili s ciljem da vas podsjeti na jednoću Allaha koji je u svemu dao par i da se prisjetit3 Njegove snage i moći.
Bježite od Allahove kazne ka Njegovoj nagradi na način da Mu budete pokorni i da ne griješite. O ljudi, ja vas opominjem na tu Njegovu kaznu.
Pored Allaha nemojte nikoga obožavati, ja vas opominjem i upozoravam.
Isto kao što su mekkelije poricale istinu, i prijašnji narodi su to činili. Njima nije došao nijedan poslanik od Allaha, a da nisu kazali da je vračar ili luđak.
Da li su prijašnji nevjernici oporukom ostavili da oni poslije njih poriču poslanike? Nisu, nego im je zajednička karakteristika da granice prelaze.
Okreni se o Poslaniče, od ovih koji istinu poriču i ti nisi ukoren i nećeš biti, jer si im istinu dostavio.
Nemoj da te tvoje okretanje od njih spriječi da ih savjetuješ i opominješ. Ti opominji, a pouku će uzeti vjernici u Allaha.
Ja nisam stvorio ni džinne ni ljude, osim da samo Mene obožavaju. Nisam ih stvorio da Mi sudruga pripisuju.
Ja od njih ne tražim nikakvu opskrbu, niti tražim da oni Mene hrane.
Doista je Allah taj koji mnogo opskrbljuje Svoje robove, svi oni su ovisni od onoga što im On daje, On posjeduje snagu i moć, Njega ništa ne može nadvladati. Svi ljudi i džini su potčinjeni Njegovoj snazi.
Onima koji su prema sebi činili nepravdu, negirajući tvoju istinitost, o Poslaniče, pripada kazna kao i onima koji su bili prije njih. Rok za tu kaznu je određen i neka Me ne požuruju da je spustim, prije nego taj rok dođe.
Propast čeka one koji su negirali Allaha i poricali poslanike. Na Sudnjem danu će ih zadesiti obećana kazna.
Icon