ترجمة سورة الرحمن

ترجمة معاني سورة الرحمن باللغة تشيكي من كتاب Czech - Czech translation .


Milosrdný!

Koránu naučil,

člověka stvořil,

vysvětlení jej naučil.

Slunce i měsíc své počty obsahují

a traviny a stromy se před ním sklánějí.

Nebe On vyzvedl a váhy stanovil

na váze nepodvádějte,

spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!

A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,

na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají

i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil

a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,

však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A z obou moří se perly velké i malé loví.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Jeho jsou i lodě plující, jež na moři ční jak znamení.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého

a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A vzývají Jej ti, kdož na nebesích jsou i na zemi, a každý den On při díle je.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A záhy i pro vás se uvolníme, ó břemena vy dvě!

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Ó shromáždění lidí a džinů! Jste-li schopni uniknout za nebes a země končiny, pak tam pronikněte! Však podaří se vám to jen s Naší plnou mocí.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Bude na vás poslán plamen ohnivý a měď roztavená, a nebude vám pomoci!

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A až se nebesa rozpoltí a jak čerstvě stažená kůže zrudnou,

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

v ten den lidé ani džinové na viny své tázáni nebudou.

Které z dobrodiní Pana svého můžete popírat?

Hříšníci podle známek svých budou poznáni a uchopeni za nohy a za kštici.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Toto je to peklo, jež za lež prohlašovali hříšníci,

a budou se kroutit mezi ním a vodou vroucí a varem kypící!

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A kdo se postavení Pána svého obával, ten dvě zahrady dostane,

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

dvě zahrady plné listnatého větvoví

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

a v obou z nich dva prameny potekou

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

a v nich od každého ovoce dva druhy budou.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Tam budou na kobercích brokátem podšitých odpočívat a plody obou zahrad na dosah ruky mít.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl, budou dlít

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

jež rubínům a perlám se budou podobat.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A kromě těch dvou tam budou dvě zahrady jiné

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

dvě zahrady tmavě zelené

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

v nich obou prameny dva budou tryskat.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Tam ovoce, palmy a jablka granátová budou zrát.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Tam dívky budou rozkošné a překrásné

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

velkých černých očí, ve stanech střežené

- které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou spočívat.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného!
Icon