ترجمة سورة المطفّفين

Norwegian - Norwegian translation
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة النرويجية من كتاب Norwegian - Norwegian translation .


Ve dem som snyter!

Som når de tilmåles av folk, krever fullt mål,

men når de måler ut til dem eller veier til dem, så snyter de.

Tror ikke disse at de blir gjenoppvekket

til en svær dag,

den dag da menneskene skal stå frem for all verdens Herre?

Så sannelig, de syndefulles bok er i Sidsjin.

Men hvordan kan du vite hva Sidsjin er?

Det er en fullskreven bok.

Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

Som fornekter dommens dag!

Ingen fornekter den, unntatt enhver som går over grensen, full av synd.

Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: «Fabler fra gamle dager!»

Nei så sannelig, det de har bedrevet, har rustet fast på deres hjerter!

Sannelig, på hin dag skal de stenges ute fra Herren,

og så skal de havne i helvete.

Så lyder det: «Dette er det dere fornektet!»

Så sannelig, de frommes bok er i Illiyun.

Men hvordan kan du vite hva Illiyun er?

Det er en fullskreven bok,

som de som er Gud nær, bevitner.

De fromme skal visselig være i lykksalighet.

På hvileleier lar de blikket streife,

og du ser i deres ansikter i lykksalighetens glans.

De får forseglet, edel vin å drikke,

dens segl er moskus, og måtte alle lengtende lengte etter dette!

Dens blanding er fra Tasnim,

en kilde hvorav de drikker som er Gud nær.

Sannelig, synderne lo av de troende,

og når de gikk forbi dem, blunket de til hverandre,

og når de kom hjem til sine egne, var de glade og fornøyde.

Og når de så dem, sa de: «Disse er helt på villspor!»

Men de var ikke sendt som voktere over dem!

Så på denne dag ler de troende av de vantro,

der de ligger på hvileleier og lar blikket streife.

Er ikke de vantro blitt belønnet for det de bedrev?
Icon