ترجمة سورة المطفّفين

Hasan Efendi Nahi - Albanian translation
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة الألبانية من كتاب Hasan Efendi Nahi - Albanian translation .


Mjer për ata që kur masin – mungojnë,

të cilët e marrin masën e plotë kur është e marrin vetveten,

e, kur t’iu masin të tjerëve me litër ose me kandar – ju pakësojnë.

A nuk mendojnë ata se do të ringjallen

në një Ditë të madhe (të Kijametit),

atë Ditë kur njerëzit do të dalin para Zotit të gjithësisë!

Po, po, me të vërtetë, Libri i mëkatarëve është në Sixh-xhin,

e, ata e di ti se ç’është Sixh-xhin?

(Ai është) Libri i shkruar!

Mjer atë ditë për përgënjeshtarët,

që kanë mohuar Ditën e Kijametit –

e atë, e mohon vetëm kundërvajtësi, mëkatari (i madh),

i cili, kur i janë lexuar ajetet Tona, ka thënë: “Trillime të popujve të lashtë!”

E, nuk është ashtu! Por, veprat e tyre (të këqia) i kanë ndryshkur zemrat e tyre (i kanë nxirë).

Jo, jo, atë ditë, me të vërtetë, ata do të jenë të penguar që ta shohin Zotin e tyre,

pastaj, me siguri, do të hyjnë në skëterrë,

e do t’ju thuhet (nga engjëjt e skëterrës): “Qe, kjo është ajo që e keni mohuar!”

Po, po, me të vërtetë, Libri i të ndershmëve është në Il-lijjin,

E, a e di ti se ç’është Il-lijjin?

Ai është Libri i shkruar

që e dëshmojnë të afërmit (engjëjt) e Perëndisë.

Me të vërtetë, të mirët (njerëz) do të gjenden në xhennet,

e nga divanet – kanapet do të shikojnë,

në fytyrat e tyre do të njohësh freskinë e begative,

atyre do t’u jepet të pinë nga pijet e mbyllura (të ruajtura),

vula e të cilave është misk (parfem), - dhe për këtë, le të bëjnë gara garuesit! –

(pija) do të jetë e përzier me ujin e Tesnimit,

nga burimi i të cilit do të pinë të afërmit e Perëndisë (të mirët).

Me të vërtetë, mëkatarët qeshnin (në jetën e kësaj bote), me ata që besonin;

kur kalonin pranë tyre, njëri-tjetrit ia bënin me sy,

e kur ktheheshin te familjet e tyre, ata argëtoheshin në formë tallëse (me besimtarët);

ata (mëkatarët), kur i shihnin (besimtarët), thonin: “Këta, me të vërtetë, janë të humbur”, -

e, ata nuk janë dërguar për kujdestarë të tyre (besimtarëve).

Sot, ata që kanë besuar, do t’i përqeshin mohuesit,

e, nga divanet (kanapet) do të shikojnë

a janë shpërblyer meritueshëm mohuesit, për veprat që kanë punuar?! (Po).
Icon