ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة الفارسية من كتاب الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

نابودی و تباهی باد بر کم‌فروشان.
همان کسانی‌که وقتی از دیگران پیمانه بگیرند حقشان را کامل و بدون کاستی می‌گیرند.
و هرگاه برای مردم پیمانه یا وزن کنند از پیمانه و ترازو می‌کاهند، اهالی مدینه هنگام هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم به‌سوی آنها چنین حالتی داشتند.
اینها که این کار ناپسند را انجام می‌دهند مگر یقین ندارند که به‌سوی الله برانگیخته می‌شوند؟!
برای حسابرسی و جزا در روزی‌که به‌سبب مصیبت‌ها و هراس‌هایی که در آن وجود دارد بزرگ است.
روزی‌که مردم برای حسابرسی در برابر پروردگارِ تمام مخلوقات می‌ایستند.
امر چنان‌که تصور می‌کنید نیست که رستاخیزی پس از مرگ وجود ندارد، به‌راستی‌که نامۀ گناهکاران چه کافر و چه منافق، تباه‌شده در سجّین -زمینی زیرین- قرار دارد.
و - ای رسول- تو چه دانی که سِجّین چیست؟!
کتاب نوشته‌شدۀ آنها است که نه از بین می‌رود، نه بر آن افزوده می‌شود و نه از آن کاسته می‌گردد.
نابودی و تباهی در آن روز برای تکذیب‌ کنندگان باد.
کسانی‌که روز جزا را که الله در آن روز بندگانش را براساس اعمال‌شان در دنیا جزا می‌دهد تکذیب می‌کنند.
و این روز را تکذیب نمی‌کند جز کسی که از حدود الله بگذرذ، و بسیار گناهکار باشد.
وقتی آیات نازل‌شدۀ ما بر رسول‌مان بر او خوانده شود می‌گوید: این افسانه‌های امت‌های پیشین است، و از جانب الله نیست.
امر چنان‌که این تکذیب‌ کنندگان تصور کردند نیست، بلکه گناهانی را که انجام می‌دادند بر عقل‌شان غلبه یافته و آن را پوشانده است، پس حق را با دل‌های‌شان نمی‌بینند.
آنها به‌طور قطع در روز قیامت از رویت پروردگارشان محروم هستند.
آن‌گاه به یقین وارد جهنم شوند، و از حرارتش رنج برند.
سپس برای سرزنش آنها در روز قیامت به آنها گفته می‌شود: این عذابی که با آن روبرو شدید همان چیزی است که آن را در دنیا تکذیب می‌کردید آن‌گاه که رسول‌تان شما را از آن خبر می‌داد.
امر چنان‌که تصور می‌کنید که هیچ حساب و جزایی وجود ندارد نیست، به‌راستی‌که اهل طاعت در عِلّیُّون هستند.
و - ای رسول- تو چه می‌دانی که علّیّون چیست؟!
کتاب نوشته‌شدۀ آنها است که نه از بین می‌رود، نه بر آن افزوده می‌شود و نه از آن کاسته می‌گردد.
فرشتگان مقرب هر آسمان این کتاب را می‌آورند.
به تحقیق کسانی‌که طاعات زیادی انجام داده‌اند در روز قیامت در نعمت‌هایی جاویدان هستند.
بر تخت‌هایی آراسته به‌سوی پروردگارشان، و به هر چیزی‌که وجودشان را به وجد آورد و آنها را شاد گرداند می‌نگرند.
هرگاه به آنها بنگری خرمی و شادابی و نشاط در اثرِ زندگی در ناز و نعمت را در چهره‌های‌شان خواهی دید.
خدمتکاران‌شان آنها را از شرابی که بر ظرفش مُهر نهاده شده است می‌نوشانند.
بوی مشک، بی‌نهایت از آن پخش می‌شود، و برای این پاداش گرامی، باید مسابقه ‌دهندگان، با عمل به آنچه الله را راضی می‌سازد، و ترک آنچه او تعالی را به خشم می‌آورد، با هم مسابقه دهند.
این شراب مُهر نهاده‌شده با چشمۀ تسنیم آمیخته می‌شود.
که چشمه‌ای در بالاترین بهشت است که مقربان صاف و خالص از آن می‌نوشند، و سایر مؤمنان از آمیزه‌ای از آن و غیر آن می‌نوشند.
به‌راستی کسانی‌که با کفر خویش گناه می‌کردند از روی تمسخر به مؤمنان می‌خندیدند.
و هرگاه بر مؤمنان می‌گذشتند از روی تمسخر و استهزا با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره می‌کردند.
و هرگاه نزد خانوادهای خود بازمی‌گشتند، به سبب کفر و تسمخرِ مؤمنان، خوشحال و شادمان بازمی‌گشتند.
و هرگاه مسلمانان را مشاهده می‌کردند می‌گفتند: به‌راستی‌که اینها گمراهان از راه حق هستند، که دین پدران‌شان را رها کردند.
درحالی‌که الله آنها را بر حفظ اعمال مؤمنان نگماشته بود تا این سخن را بگویند.
اما در روز قیامت کسانی‌که به الله ایمان آوردند به کفار می‌خندند همان‌گونه که کافران در دنیا بر آنها می‌خندیدند.
بر تخت‌هایی آراسته به نعمت‌های جاویدانی که الله برای‌شان آماده ساخته است می‌نگرند.
به تحقیق که کافران در قبال اعمالی‌که در دنیا انجام دادند با عذابی خوارکننده مجازات شده‌اند.
Icon