ترجمة سورة المطفّفين

Knut Bernström - Swedish translation
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة السويدية من كتاب Knut Bernström - Swedish translation .


OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt,

de som vid köp kräver fullt mått,

men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt!

Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda,

ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag,

då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre

NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen -

och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? -

[Det är] en bok med outplånlig skrift.

Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen,

som förnekade Domens dag!

Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd,

den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: "[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!"

Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan!

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd

och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld,

medan de [hör en röst] säga: "Det är detta som ni brukade kalla en lögn!"

NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyun -

och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? -

Det [är] en bok med outplånlig skrift,

bevittnad av dem som är i Guds närhet.

De gudfruktiga skall förvisso finna salighet.

[När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem]

kommer deras ansikten att ses stråla av lycka.

De skall få dricka [paradisets] rena vin, förseglat med [Guds eget] sigill,

[ett sigill] med [doft av] mysk. Låt dem som strävar [mot höga mål] tävla om [att få dricka av] detta [vin] -

blandat med [vatten från en källa vars namn är] Tasneem,

en dryck för dem som är i Guds närhet.

DE som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje,

och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar;

när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt.

Och när de ser dem säger de: "De där [människorna] har sannerligen gått vilse!"

Men de hade inget uppdrag att vaka över de troende!

På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen;

[där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:]

"Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?"
Icon