ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

Propast i gubitak čekaju one koji zakidaju.
to su oni koji kada žele nešto od drugih da kupe, traže svoje pravo upotpunosti, bez umanjivanja.
a kada drugima nešto prodaju, pa to vagaju, onda pri mjerenju zakidaju. Takvo je bilo stanje medinelija kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio hidžru.
zar ovi koji rade to ružno djelo ne vjeruju da će biti proživljeni pred Allahom?
Na dan obračuna i kazne, a to je veliki dan jer će u njemu biti mnoga iskušenja i strahote.
na Dan kada će ljudi ustati pred Gospodarom svih stvorenja, kako bi pred Njim račun polagali.
Nije tako kako razvratnici misle da neće biti proživljeni. Zapisano je i određeno da će njihovo konačno boravište biti Sidždžin, a to je tjeskoba i najniži stepen u koji će dospjeti.
A da li ti, o Poslaniče, znaš šta je Sidždžin?
Njihova knjiga je ispisana i neće nestati, na nju se ništa neće dodati, niti od nje oduzeti.
Propast i gubitak toga dana čeka one koji su poricali.
koji su poricali i negirali Dan kada će Allah suditi Svojim robovima za njihova djela na dunjaluku.
Ovaj dan ne negira osim onaj ko prelazi granicu koju je Allah postavio i ko mnogo griješi.
kada se takvoj osobi ajeti objavljeni Našem Poslaniku, čitaju, ona govori: To su samo kazivanja prijašnjih naroda, i takvo nešto nije od Allaha.
Nije tako kao što tvrde poricatelji, nego su njihove razume i srca prekrili grijesi, pa svojim srcima ne vide istinu.
Uistinu oni će biti spriječeni da na Sudnjem danu vide svoga Gospodara.
zatim će oni sasvim sigurno u Vatru ući, i njenu vrelinu osjetiti.
Zatim će im se na Sudnjem danu, kao vid ukora, kazati: Ova kazna koja vas čeka je ono što ste na dunjaluku poricali, kada vam je o tome vaš Poslanik govorio.
Nije tako kako misle da neće biti proživljeni i račun polagati. Zapisano je da će pokorni biti u visokim položajima.
A da li ti, o Poslaniče, znaš šta je Ilijjun?
Njihova knjiga je ispisana i neće nestati, na nju se ništa neće dodati, niti od nje oduzeti.
Kod te Knjige prisutni su bliski meleki na svakom nebu.
Oni koji mnogo budu činili dobra djela i pokorni budu, biće u vječnoj blagodati na onome svijetu.
Na ukrašenim sjedaljkama gledat će u svoga Gospodara i u sve ono što im donosi sreću i radost.
Kada ih pogledaš, na njihovih licima vidjećeš tragove tog uživanja u vidu ljepote i ozarenosti.
njihova posluga usluživat će ih vinom čije posude će biti zapečaćene.
miris miska širit će se do njegovog kraja i za ovu nagradu obavezno se trebaju natjecati svi oni koji žele da do nje dođu, kroz činjenje djela kojima je Allah zadovoljan i kroz ostavljanje onoga što dovodi do Njegove srdžbe.
Ovo zapečanjeno piće pomiješano će biti sa izvorom Tesnim.
Sa ovog izvora njegovo piće koje je čisto pit će bliski Allahovi robovi, a ostali vjernici pit će ga pomiješanog sa drugim.
Zaista su razvratnici koji su bili u nevjerovanju ismijavali one koji vjeruju, izrugujući im se na taj način.
i kada su pored vjerniika prolazili, jedni drugima su namigivali, ismijavajući im se na taj način.
A kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se radosni zbog nevjerovanja u kojem se nalaze i šale zbijajući i ismijavajući se s vjernicima.
A kad bi vidjeli muslimane, rekli bi: “Ovi su, doista, zalutali s Pravog putam jer su napustili vjeru naših predaka.”
a oni nisu poslani od Allaha i određeni da čuvaju njihova djela, pa da govore ove riječi.
Na Sudnjem danu oni koji su vjerovali, nevjernicima će se podsmijavati, kao što su se nevjernici ismijavali s vjernicima na dunjaluku.
sa divana ukrašenih gledat će u vječne blagodati koje im je Allah pripremio.
Nevjernici će sigurno biti u ponižavajućoj patnju zbog svojih djela na dunjaluku.
Icon