ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة البوسنية - كوركت
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - كوركت .
من تأليف: بسيم كركوت .

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
Kako ne pomisle da će oživljeni biti
na Dan veliki,
na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
a znaš li ti šta je Sidždžin?
Knjiga ispisana!
Teško toga dana onima koji su poricali –
koji su onaj svijet poricali –
a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
zatim će, sigurno, u oganj ući,
pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"
Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
a znaš li ti šta je Illijjun?
Knjiga ispisana! –
nad njom bdiju oni Allahu bliski.
Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
sa divana gledati,
na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –
a oni nisu poslani da motre na njih.
Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
sa divana će gledati.
Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!
Icon