ترجمة سورة المطفّفين

Bosnian - Bosnian translation
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البوسنية من كتاب Bosnian - Bosnian translation .

El-Mutaffifin


Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

Kako ne pomisle da će oživljeni biti

na Dan veliki,

na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

a znaš li ti šta je Sidždžin?

Knjiga ispisana!

Teško toga dana onima koji su poricali –

koji su onaj svijet poricali –

a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,

zatim će, sigurno, u oganj ući,

pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,

a znaš li ti šta je Illijjun?

Knjiga ispisana! –

nad njom bdiju oni Allahu bliski.

Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,

sa divana gledati,

na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –

pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" –

a oni nisu poslani da motre na njih.

Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

sa divana će gledati.

Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!
Icon