ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة البشتوية
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البشتوية من كتاب الترجمة البشتوية .
من تأليف: زكريا عبدالسلام .

83-1 (په تول او پېمانه كې) كمي كوونكو لره هلاكت دى
83-2 هغه كسان چې دوى له خلقو نه ځان ته پېمانه اخلي (، نو) پوره (يې) اخلي
83-3 او كله چې دغو (خلقو) ته پېمانه وركوي، یا يې دوى ته تلي (، نو) كمى كوي
83-4 ایا دغه خلق یقین نه كوي چې بېشكه دوى به بیا راژوندي كول شي
83-5 په ډېره لویه ورځ كې (د حساب لپاره)
83-6 هغه ورځ چې خلق به ’’رب العلمین‘‘ ته ودرېږي
83-7 هیڅكله داسې نه ده په كار، بېشكه د فاجرانو (كافرانو) كتاب (لیكل شوي عملونه) خامخا په سجین كې دي
83-8 او ته څه شي پوه كړې چې سجین څه شى دى
83-9 یو دفتر (كتاب) دى لیكل شوى
83-10 په دغې ورځ كې د دروغ ګڼونكو لپاره هلاكت دى
83-11 هغه كسان چې د بدلې ورځ دروغ ګڼي
83-12 او دغه (ورځ) دروغ نه ګڼي مګر هر زیاتي كوونكى، سخت ګناه ګار
83-13 كله چې ده ته زمونږ ایتونه تلاوت كولى شي؛ دى وايي: (دا) د ړومبنیو (خلقو) باطلې قصې دي
83-14 داسې نه ده، بلكې د دوى په زړونو باندې هغو (د ګناه عملونو) زنګ لګولى دى چې دوى به كول
83-15 داسې نه ده په كار، بېشكه دوى به په دغې ورځ كې له خپل رب نه یقینًا په حجاب (بند) كړى شوي وي
83-16 بیا بېشكه دوى یقینًا دوزخ ته ننوتونكي دي
83-17 بیا به (دوى ته) ویلى شي: دا هغه (دوزخ) دى چې تاسو به دا دروغ ګاڼه
83-18 داسې نه ده، بېشكه د نېكانو (خلقو) عملنامې (لیكلى كتاب) خامخا په ’’علِّیین‘‘ كې دي
83-19 او ته څه شي پوه كړې چې ’’علّیون‘‘ څه شى دى
83-20 یو دفتر (كتاب) دى چې لیكل شوى دى
83-21 چې ده ته مقرب (بنده ګان او ملايك) حاضرېږي
83-22 بېشكه نېكان خلق یقینًا په نعمتونو كې دي
83-23 دوى به په تختونو باندې (ناست) وي، ګوري به
83-24 (اى كتونكیه!) ته به د دوى په مخونو كې د نعمتونو تازګي وینې
83-25 په دوى به مُهر (ټاپه)كړى شوي خالص شراب څښولى شي
83-26 چې د دغو مُهر (ټاپه) به مشك وي، او په دغه (نعمتونو) كې، پس په كار ده چې رغبت كوونكي رغبت وكړي
83-27 د دغو (شرابو) ګډون له تسنیم (چينې) څخه دى
83-28 چې یوه چینه ده چې له دې نه به (د الله) مقربین څښي
83-29 بېشكه هغه كسان چې جرم (د كفر) يې كړى دى، دوى به په هغو كسانو پورې خندا كوله چې ایمان يې راوړى و
83-30 او كله چې به د دوى (مومنانو) په خوا كې تېرېدل (نو) په خپلو منځونو كې به يې سترګكونه وهل
83-31 او كله چې به دوى خپلو كورونو ته واپس كېدل (نو) خوشاله به واپس كېدل
83-32 او كله چې به دوى دغه (مسلمانان) وليدل (نو) ويل به يې: بېشكه دغه خلق یقینًا ګمراهان دي
83-33 حال دا چې دوى په دغو (مومنانو) باندې نګرانان (څوكيداران) نه وو لېږل شوي
83-34 نو په نن ورځ به هغه كسان چې ایمان يې راوړى دى؛ په كافرانو پورې خندا كوي
83-35 په تختونو باندې به ناست وي، چې ګوري به
83-36 یقینًا كافرانو ته د هغه څه بدله وركړى شوه چې دوى به كول
Icon