ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - مركز رواد الترجمة .

Teško onima koji zakidaju
koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju,
a kad drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
Zar ne misle takvi da će oživljeni biti
na Dan veliki,
na Dan kada će se ljudi Gospodaru svjetova dići?
Uistinu! Zapisano je razvratnicima da su u Sidždžinu,
a znaš li ti šta je Sidždžin?!
Knjiga je ispisana.
Teško taj dan poricateljima,
koji su Dan sudnji poricali,
a njega ne poriče drugi doli svaki prestupnik, griješnik,
koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda
drevnih!”
Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova.
Ne, naprotiv! Zaista, oni će taj dan od viđenja svoga Gospodara zastrti
biti,
zatim će sigurno u Oganj ući,
pa će im biti rečeno: “Eto, to je ono što ste poricali!”
Uistinu! Zapisano je čestitima da su u Illijjunu,
a znaš li ti šta je Illijjun?
Knjiga je ispisana.
Uz nju su prisutni oni koji su bliski.
Čestiti će, zaista, u Užitku biti,
sa divana prekrivenih gledati,
na licima njihovim prepoznat ćeš ozarenost užitkom,
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
na čijem kraju misk će biti, i neka se za to natječu oni koji hoće da se
natječu!
A mješavina mu je iz Tesnima,
vrela iz kojeg će oni bliski piti.
Zaista su razvratnici ismijavali one koji vjeruju,
i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali.
A kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući.
A kad bi ih vidjeli, rekli bi: “Ovi su, doista, zalutali.”
a oni nisu poslani da ih čuvaju.
Taj dan oni koji su vjerovali nevjernicima će se podsmijavati,
sa divana će gledati.
Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!
Icon