ترجمة سورة المطفّفين

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة المطفّفين باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

Teško onima koji zakidaju
koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju,
a kad drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju.
Zar ne misle takvi da će oživljeni biti
na Dan veliki,
na Dan kada će se ljudi Gospodaru svjetova dići?!
Uistinu! Zapisano je razvratnicima da su u Sidždžinu,
a znaš li ti šta je Sidždžin?!
Knjiga ispisana.
Teško taj dan poricateljima,
koji su Dan sudnji poricali,
a njega ne poriče drugi doli svaki prestupnik, grešnik,
koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"
Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
Ne, naprotiv! Zaista, oni će taj dan zastrti biti od svoga Gospodara,
I zatim će sigurno u Oganj ući,
pa će im biti rečeno: "Eto, to je ono što ste poricali!"
Uistinu! Zapisano je čestitima da su u Illijjunu,
a znaš li ti šta je Illijjun?
Knjiga je ispisana!
Uz nju su prisutni oni koji su bliski.
Čestiti će, zaista, u užitku biti,
sa divana prekrivenih gledati,
na licima njihovim prepoznat ćeš ozarenost užitkom,
pićem rehikom zapečaćenim bit će napajani,
na čijem kraju misk će biti, i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!
A mješavina mu je iz Tesnima,
vrela iz kojeg će oni bliski piti.
Zaista su razvratnici ismijavali one koji vjeruju,
i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali.
A kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući.
A kad bi ih vidjeli, rekli bi: "Ovi su, doista, zalutali",
a oni nisu poslani da ih čuvaju.
Taj dan oni koji su vjerovali nevjernicima će se podsmijavati,
sa divana će gledati.
Da li će nevjernici tada biti "nagrađeni" za ono što su radili?!
Icon