ترجمة سورة الحجر

الترجمة التركية - شعبان بريتش
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة التركية من كتاب الترجمة التركية - شعبان بريتش .
من تأليف: شعبان بريتش .

Elif, Lâm, Râ! Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
Kâfirler (kıyamet günü) keşke müslüman olsaydık diye temenni ederler.
Onları bırak! Yesinler, eğlensinler, beklentileri onları oyalasın. Nasıl olsa öğrenecekler.
Bilinen bir yazgısı olmayan hiçbir ülkeyi yok etmedik.
Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez
Dediler ki: "Ey kendisine Kur'an indirilen! Sen mutlaka bir delisin!"
Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin?
Biz melekleri ancak hak (azap) ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Kur’an’ı şüphesiz biz indirdik. O’nu koruyacak olan da şüphesiz biziz.
Senden önce geçmiş milletlere de rasûller göndermiştik.
Onlara hiçbir rasûl gelmedi ki onunla alay etmemiş olsunlar.
İşte böylece biz onu, (yalanlamayı) suçluların (Mekke müşriklerinin) kalplerine sokarız.
Öncekilerin başına gelenler (onlara da gelecektir.) Onlar hala bu (peygambere) iman etmiyorlar.
Onlara gökten bir kapı açsak da onlar oradan yukarı çıksalar bile…
Yine de: “Gözlerimiz perdelendi, belki de hepimiz büyülendik” derler.
Gökte burçlar (yıldızlar) varettik ve onları bakanlar için süsledik.
Onu (göğü) kovulmuş şeytanlardan koruduk.
Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da ardına açık (yakıcı) bir alev düşer.
Yeri de yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her şeyden ölçüsü bilinen şeyler bitirdik.
Orda sizler için ve kendisine rızık vermekten sorumlu olmadığınız canlılar için geçimlikler kıldık.
Hazineleri bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur; ancak biz onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.
Rüzgârları da (bulutlara yağmur )aşılayıcılar olarak gönderdik. Sonra gökten (buluttan) su indirdik de onunla sizleri suladık ve onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Varisler olanlar da bizleriz.
Sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz.
Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir.
İnsanı kuru bir çamurdan, kara ve (rengi, kokusu değişmiş) bir balçıktan yarattık.
Daha önce de cinleri yakıp kavuran bir ateşten yaratmıştık.
Rabbin, meleklere şöyle demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, kara ve (rengi, kokusu değişmiş) balçıktan bir beşer yaratacağım."
"Ona şekil verip, tamamladığımda ve ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secdeye kapanın."
Meleklerin hepsi topluca secde etti.
Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.
Allah: "Ey İblis, secde edenlerle beraber olmanı engelleyen nedir?" dedi.
"Ben, kuru bir çamurdan, kara ve (rengi, kokusu değişmiş) bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim" dedi.
Öyleyse o Cennet'ten çık, sen kovuldun! dedi.
Hesap gününe kadar lanet sana!
Rabbim, dedi. Yeniden diriliş gününe kadar beni ertele.
Sen, ertelenenlerdensin! dedi.
Vakti bilinen bir güne kadar..
(İblis) dedi ki: Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde (günahları) onlara (günahları) süslü göstereceğim ve saptıracağım hepsini!
Ancak, içlerinde ihlas sahibi kulların hariç.
(Allah Teala) Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.
Senin, kullarım üzerinde hiçbir gücün yoktur, sana uyan azgınlar dışında.
Onların hepsine vaat olunan yer Cehennem'dir.
Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her bir kapıya bir bölüm ayrılmıştır.
Takva sahipleri, Cennet'lerde ve pınarlardadır.
Selametle ve güvenle girin oraya!
Biz, onların kalplerindeki tüm kini söküp attık. Onlar, kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda otururlar.
Onlara, orada hiçbir yorgunluk yoktur. Ve onlar, oradan hiç çıkarılmazlar.
Kullarıma benim, çok mağfiret edici, çok merhametli olduğumu haber ver.
Azabıma gelince o acı bir azaptır.
Onlara İbrahim’in misafirlerinden haber ver.
Onun yanına girdikleri zaman: "Selam!" demişlerdi. O da: “Biz, sizden korkuyoruz” demişti.
Onlar: Endişelenme, biz sana bilgin bir erkek evlat müjdeliyoruz, dediler.
Bana ihtiyarlık gelmiş olduğu halde mi müjde veriyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?” dedi
"Sana gerçeği müjdeliyoruz. Ümitsizliğe düşenlerden olma!" dediler.
Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümidini keser? dedi.
Ey elçiler işiniz nedir? dedi.
"Biz, günahkâr bir topluma gönderildik” dediler.
Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.
(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.
Elçiler, Lût ailesine gelince
Siz, tanınmayan kimselersiniz, dedi Lût.
Biz sana hakkında şüphe ettiklerini (azabı) getirdik.
Sana hak olanı getirdik, şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.
Bu sebeple, gecenin bir saatinde aileni yola çıkar. Sen de onların arkasından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın, emrolunduğunuz yere gidin.
Ona, sabahleyin onların arkasının/kökünün kesileceğini vahyettik.
Şehir halkı sevinçle geldi.
Lût: "Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin" dedi.
"Allah’tan korkun, beni rüsva etmeyin."
"Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı?" dediler.
"Eğer yapacaksanız (evlenecekseniz) işte kızlarım!" dedi.
(Ey Muhammed!) Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.
Güneşin doğuşuyla birlikte onları bir çığlık yakaladı.
Böylece (şehrin) üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
İbret almak isteyenlere bu olayda işaretler vardır.
O (şehir, herkesin gelip geçtiği) bir yol üzerinde durmaktadır.
Bunda müminler için de bir işaret vardır.
(Şuayb'ın kavmi olan) Eyke halkı zalimlik etti.
Her iki (şehir) de açık (gidip gelinen) bir yolun üzerindedir
Şüphesiz Hicr (Semud) halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
Onlara ayetlerimizi göndermiştik ama ondan yüz çevirmişlerdi.
Onlar, dağları oyarak evler yapıyorlardı. Güven içindeydiler.
Sabahladıklarında onları da bir çığlık yakalayıverdi.
Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.
Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. Sen (Ey Muhammed!) güzel bir şekilde affederek muamele et.
Elbette Rabbin, her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.
Sana, tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha Suresi'ni) ve Kur’an-ı Azim'i verdik.
Onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya metasına sakın gözünü dikme! Onlara karşı hüzne kapılma, kanatlarını müminler için indir.
Ve ben apaçık bir uyarıcıyım! de
Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.
Onlar, Kur'ân'ı kısım kısım ayırdılar. (Bir kısmına sihir, bir kısmına yalan dediler)
92-93: Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.
92-93: Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.
Emrolunduğun (hakkı) açığa vur ve müşriklerden yüz çevir!
Alaycılara karşı biz sana yeteriz.
Onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. İleride öğrenecekler!
Onların söyledikleri şeyler sebebiyle göğsünün daraldığını bilmekteyiz.
Hamd ile Rabbini tesbih et ve secde edenlerden ol!
Sana yakin/ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et!
Icon