ترجمة سورة الحجر

الترجمة التركية - مجمع الملك فهد
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة التركية من كتاب الترجمة التركية - مجمع الملك فهد .
من تأليف: مجموعة من العلماء .

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab’ın ve apaçık bir Kur'an’ın âyetleridir.
O küfredenler, (âhirette hesap için bir araya getirilip gerçekle karşılaşınca pişmanlık duyarlar ve) "Keşke müslüman olsaydık" derler.
Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler!
Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.
Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.
Dediler ki: «Ey kendisine Kur’an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!»
«Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin.»
Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.
Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.
Onlara bir peygamber gelmeye dursun, hemen onunla alay ederlerdi.
İşte böylece biz onu, (şirki ve inkârcılığı) suçluların kalplerine böyle sokarız.
Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hâlâ buna (Kur'an'a) inanmıyorlar.
Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,
yine de «Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler.
Gökte büyük yıldızlar yarattık ve onları bakanlar için süsledik.
Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk.
Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.
Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.
Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.
Her şeyin hâzineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.
Bulut yüklü rüzgarları gönderdik de gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz suyu toplayamazdınız.
Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.
Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz.
Şüphesiz hepsini de haşredecek (kıyâmette toplayacak) olan Rabbindir; çünkü O, hikmet sahibidir; her şeyi hakkıyla bilendir.
Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.
Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.
Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.»
«Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!»
Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler.
Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. 
(Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi.
(İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi.
Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!
Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!
(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.
Allah: Sen kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu.
Bilinen bir vakte kadar.
(İblis) dedi ki: Rabbim! beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!
Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna.
(Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.»
«Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.»
Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir.
Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır.
(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.
«Oraya emniyet ve selâmetle girin» (denilir, onlara).
Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar.
Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır.
(Rasûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.
Onlara İbrahim'in misafirlerinden (meleklerden) de haber ver. 
Onun yanına girdikleri zaman, «selam» dediler. (İbrahim:) Biz sizden çekiniyoruz, dedi.
Dediler ki: Korkma; biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz.
(İbrahim:) Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz? dedi.
Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler.
(İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?
«Ey elçiler! (Başka) ne işiniz var?» dedi.
Dediler ki: «Biz, suçlu bir topluma (onları helâk etmeye) gönderildik.»
«Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.»
«(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.»
Elçiler Lût âilesine gelince,
Lût onlara: «Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz» dedi.
Dediler ki: «Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik.
Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz.
Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin.»
Ona (Lût'a) şu hükmümüzü vahyettik: «Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır.»
Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler.
(Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; dedi.
Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!»
Kavmi de Lût'a şöyle demişlerdi: "Seni âlemlerden (birini misafir etmekten) menetmemiş miydik?
(Lût:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), dedi.
(Rasûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı.
Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.
Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler.
Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
Eyke halkı da gerçekten zalim idiler..
Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.
Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.
Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan yüz çevirmişlerdi.
Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı.
Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı.
Kazanmış oldukları şeyler, (başlarına geleni) onlardan savamamıştı.
Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et.
Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir.
Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve Yüce Kur'an'ı verdik.
Onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünyalığa gözlerini dikme; onlara da üzülme. Mü'minleri ise, kanatların altına al (onlara karşı alçak gönüllü ol).
De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara (onu bölük pörçük edenlere) azabı indirmişizdir.
Onlar, Kur'an'ı bölüp ayıranlardır.
Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz.
Yaptıklarından dolayı.
Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!
(Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler!
Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz.
Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!
Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!
Icon